O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

Informacje

10-08-2023

Autor: Świat Rolnika

Turystyka zdrowotna jako innowacyjna forma agroturystyki

Turystyka zdrowotna

Turystyka zdrowotna prowadzona w gospodarstwie jest coraz częściej wybierana przez rolników jako źródło dodatkowego zarobku. 

Obecnie życie w dużych miastach często oznacza pośpiech i stres. Wszyscy ludzie pragną swojej własnej przestrzeni, jednak rosnące miasta pochłaniają coraz więcej terenów, wymagając rozległej infrastruktury i dużej ilości energii. W ostatnich latach ta sytuacja spowodowała wzrost zainteresowania obszarami wiejskimi wśród naszego społeczeństwa.

Turystyka wiejska stale zyskuje na popularności

Trendy w usługach turystyki wiejskiej i agroturystyce opierają się na wielu czynnikach. Warto wymienić wzrost świadomości, rosnące zainteresowanie historią i dziedzictwem kulturowym, oraz poprawę dostępności środowiska przyrodniczego.

Turystyka wiejska obejmuje wiele form m.in. krajoznawczą, etniczną, kulturową, alternatywną, zdrowotną, kwalifikowaną, a także ekoturystykę. Dominującym motywem w tej formie turystyki jest poszukiwanie spokoju wiejskiego życia i nawiązanie relacji z lokalnymi społecznościami. Turystyka kulturowa i etniczna polega na aktywnym poznawaniu miejsc prezentujących przeszłość, a także bogactwo regionu. Natomiast ekoturystyka zakłada zrównoważony rozwój i wysoką świadomość ekologiczną turystów. Agroturystyka natomiast obejmuje odwiedzanie gospodarstw, a głównym motywem turystyki zdrowotnej jest poprawa stanu zdrowia.

Współcześnie wiele gospodarstw szuka dodatkowych źródeł utrzymania z powodu spadających dochodów z produkcji roślinnej i zwierzęcej. Rolnicy coraz częściej przyjmują turystów, oferując noclegi i serwując im posiłki wytworzone z pochodzących z własnej produkcji. Dzięki temu powstają różne usługi dla różnych grup gości, takich jak rodziny z dziećmi, osoby niepełnosprawne czy osoby starsze. Rozwijająca się działalność turystyczna na wsi tworzy nowe miejsca pracy i generuje dodatkowy dochód dla gospodarzy.

W ostatnich latach na popularności bardzo mocno zyskuje turystyka zdrowotna, która oferuje wypoczynek nie tylko tym, którzy szukają spokoju z dala od miasta, ale także osobom z różnymi dolegliwościami zdrowotnymi. Wiele gospodarstw proponuje różnorodne usługi rekreacyjno-rehabilitacyjne, które mogą pobudzić chęć do życia oraz wydobyć osoby niepełnosprawne z izolacji społecznej. 

Turystyka zdrowotna w gospodarstwie – czy to się opłaca? 

Prowadzenie i inwestowanie w gospodarstwo w celach turystycznych przynosi często gospodarzom zysk, co sprawia, że jest to opłacalne przedsięwzięcie. Jeśli turystyka zdrowotna obejmuje nie więcej niż 5 pokoi, to jednocześnie nie ma obowiązku prowadzenia rachunkowości, ponieważ ustalenie dochodu jest trudne do oszacowania. Zazwyczaj uzyskane finanse są przeznaczane na poprawę standardu kwater i podnoszenie jakości świadczonych usług. Wielu gospodarzy współpracuje ze sobą, aby zwiększyć liczbę gości. Profil gospodarstw może być różny, obejmujący hodowlę koni, udostępnianie ich na przejażdżki, kwiaciarstwo, warzywnictwo, rybołówstwo lub rękodzieło. 

Dodatkowo należy pamiętać, że obiekt, w którym przebywa niepełnosprawny turysta, powinien spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. dotyczące warunków technicznych budynków i ich usytuowania. Aby zachęcić osoby niepełnosprawne do przyjazdu, warto dostosować kwaterę i pomieszczenia higieniczno-sanitarne, zainstalować poręcze i podjazdy, oraz zapewnić odpowiednią oznakowanie. Wielu gospodarzy korzysta z dofinansowań projektów Unii Europejskiej, aby zlikwidować bariery w dostosowaniu obiektów dla osób niepełnosprawnych.

Nasze gospodarstwo nastawione na turystykę zdrowotną może posiadać dowolną ofertę dla odwiedzających. Warto podkreślić, że agroterapia cieszy się szczególnym zainteresowaniem. Jest to terapia na obszarach wiejskich, obejmująca różne formy, takie jak terapia z wykorzystaniem zwierząt (np. hipoterapia, kynoterapia, felinoterapia, onoterapia, delfinoterapia, apiterapia) oraz terapia z wykorzystaniem roślin, takie jak aromaterapia. Zooterapia ma wiele zalet, takich jak korygowanie wad postawy, zwiększanie napięcia mięśniowego, przyspieszanie procesu leczenia oraz obniżanie poziomu lęku.

Zobacz także: Otwieramy gospodarstwo agroturystyczne – od czego powinniśmy zacząć?

swiatrolnika.info 2023