Talk icon

Informacje

31-07-2021

Autor: Alicja Ostrowska

Trzoda chlewna w Polsce – optymalne zarządzanie to podstawa w hodowli wieprzowiny

Trzoda chlewna

Powszechna tendencja zwiększania produkcji przy zmniejszeniu poziomu zatrudnienia jest pożądanym działaniem wśród rolników, dla których trzoda chlewna jest głównym źródłem utrzymania. Czynność możliwa jest jednak wyłącznie w gospodarstwach, w których zwiększa się wydajność biologiczną prosiąt i wydajność pracy.

Trzoda chlewna i wydajność gospodarstwa. Jak być bardziej konkurencyjnym?

W Polsce prowadzi się gospodarstwa, w których trzoda chlewna hodowana jest głównie w tradycyjny sposób, w którym wszystko podporządkowane jest pod cykl rozrodczy loch. Kontrolowanie poszczególnych zwierząt wymaga zbyt dużego nakładu czasu i przez to jest nieefektywne. W takim modelu wszelkie czynności są bezpośrednio uzależnione od danej potrzeby, więc nie można ich zaplanować. Polska jest krajem, w którym zazwyczaj odstawia się średnio około 15 tuczników od lochy w ciągu roku, zaś wiodące kraje europejskie sięgają poziomu powyżej 20 tuczników. Niska wydajność spowodowana jest głównie złą organizacją rozrodu. Wysoka produktywność w gospodarstwie to odsadzanie od 20 do 26 prosiąt od lochy w roku, podczas gdy średnia krajowa to około 17 sztuk.bioasekuracja asf lipiec 2

Trzoda chlewna – jak zaoszczędzić czas w gospodarstwie?

Większość pogłowia świń w Polsce znajduje się w indywidualnych gospodarstwach, z czego ponad połowa to małe i bardzo małe hodowle. Powodzenie produkcji uzależnione jest zatem od zdolności powiększenia liczebności stada podstawowego i jego wydajności w krótkim czasie i bez zatrudniania dodatkowych pracowników. Dlatego też tak ważną czynnością jest poprawa organizacji pracy i np. wprowadzenie wyproszeń grupowych – zmiana wyproszeń ciągłych na cykliczne w ściśle określonym rytmie. Trzoda chlewna hodowana w oparciu o grupy loch pozwala zaoszczędzić czas na takich czynnościach jak: przemieszczanie hodowli, obserwacja rui, unasienianie loch i kontrolowanie porodów.

Czytaj także: Fermy zwierząt futerkowych i ich znaczenie dla branży mięsnej

Zsynchronizowane grupy loch, a trzoda chlewna

Trzoda chlewna hodowana w gospodarstwie, w którym planuje się zajęcia pozwala na najbardziej efektywne wykorzystanie czasu pracy, a przy tym osiągnięcie możliwie najwyższej wydajności. Z tego też względu stworzono i opracowano technologię produkcji opartą o zsynchronizowane grupy loch. System pozwala na: zaplanowanie i rytmiczne powtarzanie czynności, co daje lepsze wykorzystanie czasu pracy, łatwiejszą kontrolę rui i niższe koszty inseminacji, diagnostykę ciąży większych grup loch, synchronizację porodów, bardziej efektywną kontrole porodów, wyrównywanie miotów, łatwiejsze i szybsze przeprowadzanie zabiegów profilaktycznych lub leczniczych, zastosowanie metody „całe pomieszczenie pełne-całe pomieszczenie puste”, polepszenie higieny, łatwiejsze żywienie, dokładne prowadzenie dokumentacji w stadzie, ciągłą możliwość porównywania wyników oraz lepsze wykorzystanie budynków inwentarskich.

Trzoda chlewna, a nowoczesny system produkcji

Trzoda chlewna utrzymywana przy wykorzystaniu nowych technologii wymaga rozległej wiedzy na temat fizjologii rozrodu i możliwości sterowania nim. O sprawnym kierowaniu rozrodem świadczy przede wszystkim stopień wiedzy i doświadczenia oraz umiejętność wykorzystania ich w praktyce. Nowoczesny system produkcji, który zakłada podział stada na poszczególne grupy technologiczne, pozwala na produkcję planową, efektywną i przede wszystkim dużo bardziej opłacalną. Organizacja czasu pracy umożliwia zwiększenie wydajności i zredukowanie czasu pracy w chlewni.

cdr.gov.pl

swiatrolnika.info 2022