O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

Informacje

24-03-2022

Autor: Mateusz Chrząszcz

Teresa Hałas: Potrzebna zmiana sposobu waloryzacji emerytur rolniczych

Teresa Hałas

Teresa Hałas – Przewodnicząca NSZZ RI „Solidarność” wystąpiła do Henryka Kowalczyka w państwie z wnioskiem o zmianę waloryzacji emerytur rolniczych.

Wniosek został skierowany do Wicepremiera, Ministra Rolnictwa Henryka Kowalczyka z wnioskiem o pilną zmianę przepisów z zakresu waloryzacji emerytur rolniczych. Jest to postulat Rolniczej Solidarności, wobec problemu, który narasta od lat. Zdaniem związkowców należy jak najszybciej zmienić przepisy i wtedy zwaloryzować emerytury.

Solidarność apeluje o zmianę przepisów

Coraz więcej rolników martwi fakt, że po waloryzacji emerytur o 7 proc., nie otrzymują oni finalnie emerytur wyższych o 7%. W opinii rolników jest to błąd w wyliczeniach ze strony KRUS. Wszystko wskazuje na to, że są w błędzie.

„Obecnie w systemie powszechnym waloryzacja emerytury polega na podwyższeniu otrzymywanej przez emeryta emerytury brutto o określony wskaźnik waloryzacji, natomiast w systemie ubezpieczenia rolniczego KRUS waloryzacja odbywa się w bardziej skomplikowany sposób. Wyliczenie kwoty brutto emerytury zwaloryzowanej odbywa się poprzez przemnożenie podstawowej emerytury rolniczej poprzez wskaźnik waloryzacji, a następnie poprzez wskaźniki wymiaru świadczenia odpowiednie dla części składkowej i uzupełniającej. Części te są natomiast ustalane odrębnie dla każdego świadczeniobiorcy w oparciu o okresy podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu. Powyższe kwestie reguluje w szczególności art. 48 oraz art. 48a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2021 r. poz. 266).W związku z tym faktycznie w przypadku emerytury rolniczej waloryzowana jest jedynie kwota emerytury podstawowej, a nie kwota brutto fizycznie otrzymywanej emerytury przez rolnika. W praktyce oznacza to, że finalny wzrost kwoty emerytury brutto znaczącej liczby przypadków jest niższy niż tegoroczny wskaźnik waloryzacji, czyli 7%, co stale podnoszą rolnicy w przedkładanych nam wnioskach – podkreśliła w swoim piśmie Przewodnicząca Związku Teresa Hałas.

Teresa Hałas

Teresa Hałas o emeryturach rolniczych

Należy również pamiętać, że w przypadku zbiegu renty rolniczej z rentą powszechną emeryt otrzyma z tych dwóch źródeł rentę powszechną wyższą niż minimalna renta pracownicza skorygowana. To kolejny przykład prawa, które krzywdzi rolników.

„Mając na względzie całą powyższą argumentację, zwracam się jak na wstępie z wnioskiem o pilne podjęcie prac legislacyjnych nad zmianą przepisów w zakresie waloryzacji emerytur rolniczych, tak by jeszcze w tym roku rolnicy mogli otrzymać zwaloryzowaną emeryturę w oparciu o nowe sprawiedliwsze i bardziej przejrzyste zasady” – podkreśliła Przewodnicząca Teresa Hałas. Nie jest to pierwsza interwencja Rolniczej Solidarności w tej sprawie.

Czytaj również: Kowalczyk: Wszyscy rolnicy mogą kompleksowo ubezpieczyć uprawy

Solidarnoscri.pl /fot.YT/Janusz Jaskółka

swiatrolnika.info 2023