Talk icon

Informacje

06-10-2020

Autor: Sebastian Wroniewski

Technologie cyfrowe pomagają w niemieckim rolnictwie

Technologie cyfrowe

Grupa robocza ds. Rolnictwa cyfrowego przy Bawarskiej Państwowej Agencji ds. Rolnictwa (LfL) przeprowadziła ankietę internetową na temat tego jakie technologie cyfrowe wykorzystywane są w przedsiębiorstwach rolniczych. Z jakich technologii cyfrowych korzystają obecnie niemieccy rolnicy i w które planują zainwestować w ciągu najbliższych kilku lat?

Technologie cyfrowe wykorzystywane w rolnictwie

Technologie cyfrowe mogą być wykorzystywane w rolnictwie w różnych celach. Oprócz zwiększania wydajności w różnych procesach operacyjnych, służą również w celu:

  • ułatwienia pracy (np. automatyczne systemy kierowania)
  • zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska (np. częściowe zarządzanie obszarem)
  • poprawy dobrostanu zwierząt (np. czujniki dla zwierząt),
  • lepszej dokumentacji i przejrzystości procesów produkcyjnych

Wspomniane pozytywne aspekty sugerowałyby początkowo, że nie trzeba by było zbyt wiele perswazji, by przekonać rolników, że technologie cyfrowe są przydatne. Jednak wyniki sondażu przeprowadzonego przez Bawarskie Państwowe Centrum Badań Rolniczych (LfL) pokazują, że nadal istnieje niechęć do korzystania z wielu technologii lub że niektóre technologie są dopiero na początku swojej penetracji rynku.

W ankiecie wskazano 27 technologii do zastosowania w gospodarstwach rolnych, dla których uczestnicy mogli wskazać, czy są wykorzystywane w ich działalności. W zależności od dominującego ukierunkowania produkcyjnego badanych gospodarstw oceniono odpowiednie technologie cyfrowe dla handlu zagranicznego, chowu zwierząt lub specjalnie dla chowu bydła mlecznego i bydła rzeźnego.

Wszyscy respondenci byli w stanie ocenić, czy korzystają z programów prognostycznych oraz czy korzystają z komunikacji cyfrowej i platform handlowych. Wysoki odsetek użytkowników korzystających głównie z bezpłatnych ofert internetowych lub aplikacji na smartfony wynoszący 51% i 36% pokazuje, że łatwy dostęp do cyfrowych rozwiązań programowych również zwiększa wskaźnik wykorzystania.

Ardanowski odchodzi! Oto, co udało mu się osiągnąć. Najlepszego ministra rolnictwa zastąpi Grzegorz Puda

Technologie cyfrowe w terenie i w gospodarstwie

W handlu zagranicznym najczęściej stosuje się Technologie cyfroweautomatyczne systemy kierowania, sterowanie sekcjami za pomocą GPS, uniwersalne systemy zarządzania gospodarstwem oraz cyfrowe mapy satelitarne. Inne technologie cyfrowe, takie jak aplikacje specyficzne dla miejsca lub systemy czujników, są używane tylko przez niewielką część ankietowanych rolników.

W hodowli zwierząt ponad jedna trzecia polega na systemach informatycznych do zarządzania gospodarstwem. Co piąta farma hodowlana wykorzystuje już stabilne kamery lub czujniki do monitorowania zachowania. 17% badanych gospodarstw mleczarskich korzysta z automatycznych systemów doju. Aby móc ocenić „stopień cyfryzacji” praktyki rolniczej w Niemczech, oblicza się odsetek gospodarstw, które stosują co najmniej jedną z ocenianych technologii. Ta miara zależy od technologii wykorzystywanych do digitalizacji.

Utożsamianie korzystania z darmowych aplikacji pogodowych na smartfonie z zakupem karmiących robotów ma znaczący wpływ na obliczenie stopnia cyfryzacji. Jeśli weźmiemy pod uwagę wszystkie technologie cyfrowe wymienione w badaniu, 84% ankietowanych rolników korzysta z przynajmniej jednej z nich. Jeśli pominie się dwie kategorie „platformy komunikacyjne i handlowe” oraz „modele prognostyczne” i przeanalizuje się tylko technologie z odpowiednimi nakładami inwestycyjnymi, stopień cyfryzacji wyniesie 74 procent, a zatem jest niższy. Średnio na jedną firmę stosuje się wtedy trzy technologie cyfrowe.

Technologie cyfrowe a wielkość gospodarstwa

Stopień cyfryzacji i liczba stosowanych technologii rosną wraz z powierzchnią użytków rolnych. Wynik ten nie jest zaskakujący, ponieważ technologie cyfrowe obecne na rynku są w wielu przypadkach ukierunkowane na rolnictwo na dużą skalę. Odgrywa również ważną rolę w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, czy firma jest prowadzona w pełnym, czy w niepełnym wymiarze godzin.

83% rolników pracujących w pełnym wymiarze czasu pracy korzysta już z co najmniej jednej z 25 wymaganych technologii, w którą należy dokonać odpowiednich inwestycji (średnio 3,6 technologii). W przypadku firm pracujących w niepełnym wymiarze godzin wskaźnik ten wynosi 55%, czyli znacznie poniżej ogólnej średniej (średnio 1,4 technologii).

Przy wsparciu grupy AgriExpert z Niemieckiego Wydawnictwa Rolniczego (DLV) LfL zainicjowało własne badanie internetowe wśród rolników na temat cyfryzacji w rolnictwie. Ankietowano rolników w całych Niemczech od listopada 2019 do stycznia 2020. Próba 591 respondentów nie twierdzi, że jest reprezentatywna, gdyż ogranicza się do prenumeratorów czasopism specjalistycznych, użytkowników portali internetowych wydawcy lub członków panelu rolników AgriExpert. Niemniej jednak regionalny rozkład próby okazuje się być bardzo zbliżony do faktycznego rozmieszczenia niemieckich gospodarstw wykorzystujących technologie cyfrowe.

agrarheute.com/fot.pxhere

swiatrolnika.info 2022