Talk icon

Informacje

20-05-2021

Autor: Sebastian Wroniewski

Szkody rolnicze wyrządzone przez zwierzęta chronione są coraz częstsze

Szkody rolnicze

Zwierzęta chronione pozytywnie wpływają na przyrodę, są pożyteczne i nieodzowne w środowisku, lecz powodują także szkody rolnicze. Z roku na rok wzrasta liczba wniosków oraz skala szkód wyrządzonych przez zwierzęta chronione. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody odszkodowania przysługują za szkody wyrządzone m.in. przez bobry w gospodarstwach rolnych, leśnych i rybackich, przez wilki i rysie zagrażające zwierzętom gospodarskim oraz przez żubry plądrujące uprawy rolne a także przez niedźwiedzie.

Szkody rolnicze – procedura ubiegania się o odszkodowanie

Procedura ubiegania się o odszkodowanie za szkody rolnicze zawarta jest w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre gatunki zwierząt objęte ochroną prawną Dz. U. z 2018 r., poz.645. Rozporządzenie odnosi się do następujących gatunków:

  • bobry,
  • wilki,
  • żubry,
  • niedźwiedzie,
  • rysie.

Poszkodowany po stwierdzeniu szkody dokonuje zgłoszenia do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, składając wniosek o odszkodowanie za szkody rolnicze (papierowo lub elektronicznie, w szczególności przez elektroniczną skrzynkę podawczą). Pamiętajmy że wniosek papierowy musi być podpisany własnoręcznie, natomiast elektroniczny powinien być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

Czytaj też: Ceny drewna zachęcają złodziei. Kradzieży jest sporo

Szkody rolnicze – z każdym rokiem wzrasta liczba wniosków o odszkodowania

W przypadku gdy szkody rolnicze wyrządzoneSzkody rolnicze 02 są przez wilki szkodę, fakt ten zgłaszamy telefonicznie – niezwłocznie po jej zauważeniu. Pamiętajmy, że obowiązkiem wnioskodawcy jest zabezpieczenie dowodów i na wystąpienie szkody (ślady i okoliczności szkody) do czasu przybycia pracownika RDOŚ, a przy szkodach wyrządzonych przez wilki nieusuwanie zagryzionych zwierząt i zabezpieczenie śladów zdarzenia. Najlepiej wykonać dokumentację fotograficzną śladów, odchodów itp.

Za wypłatę odszkodowań za szkody rolnicze wyrządzone przez zwierzęta objęte ochroną gatunkową w Województwie Wielkopolskim odpowiada:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Wydział Spraw Terenowych
ul. Dąbrowskiego 79a
60-529 Poznań
e-mail: sekretariat.poznan@rdos.gov.pl
tel. 61 639 64 22 lub 61 639 64 23

Każdego roku w Polsce zwiększa się liczebność zwierząt „pod ochroną” i przybywa szkód przez nie wyrządzonych. Zadaniem naszego państwa jest wypracowanie takich rozwiązań, które pogodzą interesy rolników z ochronę gatunkową zwierząt.

wir.org.pl/fot.Wikimedia/Pixabay

swiatrolnika.info 2023