Talk icon

Informacje

14-12-2021

Autor: Świat Rolnika

Szczepan Wójcik: Dziś Polska łączy się symbolicznie z niemieckimi rolnikami

Szczepan Wójcik

Dziś na granicy polsko-niemieckiej doszło do symbolicznego zjednoczenia rolników. Na miejscu był między innymi Szczepan Wójcik, prezes Instytutu Gospodarki Rolnej.

Delegacje organizacji rolniczych przekazały sobie narodowe flagi. Rolnicy łączą się ponad podziałami, aby wspólnie walczyć o europejską wieś i bezpieczeństwo żywnościowe. Do inicjatywy #EUnitedAgri dołączyło już 13 krajów. Instytut Gospodarki Rolnej jednoczy rolników z całej Europy pod szyldem #EUnitedAgri, aby pokazać brak zgody na realizację szkodliwych pomysłów forsowanych przez Unię Europejską – w tym Europejski Zielony Ład. UE w coraz większym stopniu stara się ingerować w funkcjonowanie europejskiego, w tym polskiego, rolnictwa.

Szczepan Wójcik: Razem będziemy walczyć o europejskie rolnictwo

,,Jesteśmy w miejscowości Buk, na przejściu granicznym między Polską, a Niemcami. Dzisiaj ma miejsce wydarzenie bez precedensu. Dziś Polska łączy się symbolicznie z niemieckimi rolnikami. Jest to odpowiedź na to, co dzisiaj proponuje pochodzący z Polski komisarz Wojciechowski odnośnie strategii Green Deal. Dochodzi do tego, że rolnicy z UE jednoczą się, aby pokazać, że nie ma i nie będzie w Europie miejsca na pomysły z Komisji Europejskiej” – mówi Szczepan Wójcik, prezes Instytutu Gospodarki Rolnej i pomysłodawca inicjatywy #EUnitedAgri.eunitedagri protest rolnikow szczepan wojcik

,,Polska jest jednym z organizatorów tego wydarzenia. Z Polski wyszedł pomysł stworzenia #EUnitedAgri, czyli międzynarodowej platformy rolników. Dziś Polska łączy się symbolicznie z Niemcami, aby pokazać, że nie damy się i razem będziemy walczyć o europejskie rolnictwo. Polacy, Niemcy, Francuzi, Holendrzy, Duńczycy, łącznie 13 państw chce dziś symbolicznie pokazać jedność w walce o europejskie rolnictwo. Jesteśmy dumni z tego, że iskra wychodzi z Polski. Iskra, która ma pozytywnie podpalić europejskich rolników, by dbali o własne gospodarstwa i firmy, które prowadzą rolniczą działalność gospodarczą” – dodaje.

,,Z dużym zaniepokojeniem obserwujemy działania podejmowane przez Komisję Europejską. Forsowane propozycje dotyczące wprowadzania zakazów i ograniczeń związanych z polityką “Od pola do stołu” oraz “strategią bioróżnorodności” w ramach Nowego Zielonego Ładu będą miały daleko idące, tragiczne skutki dla europejskiego rolnictwa. W wyniku wprowadzenia forsownych zmian żywności wysokiej jakości, jaką wytwarzamy na terenie Unii Europejskiej, będzie zdecydowanie mniej, a jej cena drastycznie wzrośnie przy jednoczesnym spadku jej dostępności dla konsumentów. Jednocześnie dochodowość prowadzonych przez nas gospodarstw w sposób drastyczny zostanie zachwiana” – mówił Szczepan Wójcik.

Zielony Ład uderzy w produkcję rolną

Badania prowadzone przez USDA, HFFA Research, unijne Wspólne Centrum Badawcze (JRC), Uniwersytet Kiloński, a także Uniwersytet i Ośrodek Badawczy Wageningen (WUR), korzystające z różnych metodologii, skupiające się na różnych aspektach i ograniczeniach, dochodzą do takich samych wniosków. Unijna produkcja rolna będzie spadać, w niektórych obszarach i w przypadku niektórych produktów spadek ten będzie dość drastyczny. Według najnowszego badania WUR, średnia produkcja spadnie o 10-20 proc., a w przypadku niektórych upraw nawet o 30 proc. Jeśli chodzi o sektor hodowlany, to badanie Uniwersytetu Kilońskiego mówi o średnim 20 proc. spadku unijnej produkcji wołowiny oraz 17 proc. spadku produkcji wieprzowiny.

Strategię "Od pola do stołu" i strategię bioróżnorodności Komisja Europejska zaprezentowała w maju 2020 r., nie przedstawiając skutków tych regulacji. Nowa polityka rolna ma być przede wszystkim bardziej zrównoważona. Zakłada się zmniejszenie stosowania pestycydów i nawozów chemicznych, ograniczenie stosowania środków przeciw drobnoustrojom w hodowli, czy przeznaczenie do 2030 r. co najmniej 25 proc. gruntów rolnych na rolnictwo ekologiczne.
Organizacje rolnicze wskazują, że Europejski model produkcji żywności był jednym z największych sukcesów Unii Europejskiej, dlatego jest niezrozumiałe wprowadzanie ograniczeń "w chwili, kiedy nasi partnerzy handlowi są gotowi do tego, aby rozmawiać o wypełnianiu luk produkcyjnych, które pozostawia Europa". Ponadto, jeśli produkcja europejska spadnie, to import unijny surowców rolnych oraz elementów składowych znacząco wzrośnie i sprawi, że Europa, aby wyżywić swoich mieszkańców, stanie się zależna od importu – co z kolei będzie źródłem potencjalnych zagrożeń w obszarze polityki i bezpieczeństwa żywnościowego europejskich konsumentów,.

Zarząd #EUnitedAgri przekłada zaplanowany protest rolników w Brukseli

tt/fot.tt,Szczepan Wójcik/fot.AR

swiatrolnika.info 2023