Talk icon

Informacje

15-06-2022

Autor: Magdalena Podgórska

Susza w całym kraju. IUNG z kolejnym niepokojącym raportem

susza

Susza rolnicza nie opuszcza Polski. Deficyt wody dla roślin uprawnych nadal występował w całym kraju w ostatnim okresie raportowania. 

Największe niedobory wystąpiły w Ziemi Lubuskiej i północno-zachodniej Polsce. Susza najbardziej dotyka uprawy zbóż, a także truskawek - przekazał Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG).

IUNG: Susza w całym kraju

"W trzecim okresie raportowania tj. od 11 kwietnia do 10 czerwca 2022 roku średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie którego dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą, była ujemna, wynosiła -95 mm. W obecnym sześciodekadowym okresie wartość KBW uległa zmniejszeniu o 19 mm w stosunku do poprzedniego okresu (1 IV-31 V)" – podał w ostatnim raporcie Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa.

Deficyt wody dla roślin uprawnych nadal występował w całym kraju. Największe niedobory wody notowano na terenie Ziemi Lubuskiej. W trzecim okresie raportowania, susza rolnicza występowała na terenie 12 województw, z wyjątkiem: małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego i podlaskiego.

"W wyniku występujących warunków wilgotnościowych w trzecim okresie raportowania, stwierdzamy wystąpienie suszy rolniczej na terytorium Polski" – napisano w raporcie.

Tych upraw susza dotknęła najsilniej

Susza występowała w pięciu uprawach: zbóż jarych i ozimych, truskawek, krzewów owocowych oraz rzepaku i rzepiku.

Największy zasięg suszy rolniczej występował wśród upraw zbóż jarych. W tych uprawach notowano ją w 788 gminach (31,8 proc. gmin Polski). Suszę stwierdzono na obszarze 7,8 proc. gruntów ornych kraju.

Suszę notowano również w uprawach zbóż ozimych. Stwierdzono ją w 501 gminach (20 proc. gmin Polski).

Susza rolnicza dotknęła także uprawy truskawek. Notowano ją w 255 gminach (10 proc. gmin Polski).

IUNG przypomniał, że "suszę oznaczają szkody spowodowane wystąpieniem, w dowolnym sześciodekadowym okresie od dnia 21 marca do dnia 30 września, spadku klimatycznego bilansu wodnego poniżej wartości określonej dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb". A zatem w obojętnie którym okresie sześciodekadowym zostanie stwierdzona susza, to plony ostateczne dla upraw objętych suszą będą niższe przynajmniej o 20 proc. w skali gminy w stosunku do plonów uzyskanych w średnich wieloletnich warunkach pogodowych. 

Czytaj także: Susza w Polsce negatywnie odbije się na globalnym rynku żywności

PAP/fot. pixabay

swiatrolnika.info 2023