Talk icon

Informacje

14-09-2021

Autor: Sebastian Wroniewski

Susza rolnicza w Polsce w sierpniu – najnowszy raport IUNG

Susza

Opady atmosferyczne występujące pod koniec sierpnia oraz z początkiem września oraz dość niskie temperatury, ale także zmniejszenie ewapotranspiracji, pozwoliły na uzupełnienie w wielu regionach pojawiających się deficytów wody i wpłynęły bezpośrednio na wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego. Czy w Polsce wystąpiła susza rolnicza?

Susza rolnicza w Polsce

Okres raportowania KBW to: 1 lipca 2021r. – 31 sierpnia 2021r. (jedenasty okres raportowania). Średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW) wyniosła 40,7 mm. Między innymi na podstawie KBW ocenia się, czy Polsce zagraża susza rolnicza. KBW w bieżącym okresie był dodatni i uległ zwiększeniu o 65 mm w stosunku do poprzedniego okresu (21.VII – 20.VIII).

Największy deficyt wody notowany był na obszarze Równiny Białogardzkiej, Wysoczyzny Łobeskiej, Pojezierzu Wałeckim, Równinie Wałeckiej oraz w Dolinie Środkowej Noteci od -120 do -159 mm.

W pierwszej dekadzie sierpnia najniższe opady (poniżej 10 mm) notowano na Pojezierzu Lubuskim, w zachodniej i środkowej części Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej, w północno-zachodniej i środkowej części Pojezierza Wielkopolskiego, w zachodniej i południowej części Pojezierza Południowopomorskiego. To właśnie w tych regionach mogła wystąpić susza rolnicza.

Natomiast najwyższe od 60 do 110 mm notowano na Nizinie Środkowomazowieckiej i Południowopodlaskiej, na Wzniesieniach Południowomazowieckich, na wyżynach: Przedborskiej, Kieleckiej, Krakowsko-Częstochowskiej, Śląskiej, Woźnicko-Wieluńskiej, w zachodniej części Wyżyny Lubelskiej, w Niecce Nidziańskiej, w północno zachodniej części Kotliny Sandomierskiej, w Sudetach, na Pogórzu Zachodniobeskidzkim i w Beskidach Zachodnich.

Ciągnik pękł jak zapałka… Ranna kobieta trafiła do szpitala!

Susza rolnicza w niektórych regionach

W drugiej dekada sierpnia najwyższe opady notowanoSusza w środkowej części Pobrzeża Koszalińskiego (powyżej 50 mm), natomiast najniższe (poniżej 10 mm) notowano w środkowej części Pobrzeża Gdańskiego, na Polesiu Wołyńskim, na Wyżynie Wołyńskiej, we wschodniej części Wyżyny Lubelskiej i Roztocza, na Nizinie Śląskiej, na Przedgórzu Sudeckim, na Pojezierzach: Wielkopolskim, Lubuskim, w zachodniej i środkowej części Pojezierza Południowopomorskiego, w zachodniej części Wału Trzebnickiego, na Nizinach: Śląsko-Łużyckiej, Południowowielkopolskiej orazw zachodniej i środkowej części Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej. To właśnie w tych regionach mogła wystąpić susza rolnicza.

W trzeciej dekadzie sierpnia najwyższe opady notowano w Beskidach Zachodnich, na Pogórzu Zachodniobeskidzkim, na Podhalu i w Tatrach (powyżej 120 mm). Natomiast najniższe opady (poniżej 40 mm) notowano na Nizinie Północnopodlaskiej, na Polesiu Wołyńskim, w północno-wschodniej części Niziny Południowopodlaskiej, w południowej części Pojezierza Mazurskiego, w północnej części Niziny Północnomazowieckiej, w północnej części Pojezierza Wielkopolskiego i Lubuskiego, w Pradolinie Toruńsko-Eberswaldzkiej, na Pojezierzu Południowopomorskim, na Żuławach Wiślanych, w Dolinie Dolnej Wisły, w środkowej części Pobrzeża Koszalińskiego, w południowej części Pobrzeża Szczecińskiego i w północnej części Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego.

gov.pl/fot.pixabay

swiatrolnika.info 2022