Talk icon

Informacje

13-08-2022

Autor: Świat Rolnika

Studia weterynaryjne – jak zostać weterynarzem w Polsce?

Studia weterynaryjne

Studia weterynaryjne to jeden z popularniejszych kierunków wybieranych przez studentów. Program kształcenia zazwyczaj trwa 5,5 roku i kończy się uzyskaniem dyplomu.

Weterynaria to potoczna nazwa dyscypliny, jaką jest medycyna weterynaryjna. Jej  przedmiotem badań jest leczenie chorób dotykających zwierzęta oraz podejmowanie szeregu działań profilaktycznych zapobiegających ich powstawaniu. Studia weterynaryjne mają bardzo rozbudowany program kształcenia, na przestrzeli jedenastu semestrów, przyszły weterynarz uczy się takich przedmiotów jak biologia czy anatomia i fizjologia zwierząt.

Studia weterynaryjne – podstawowe informacje

Studia weterynaryjne trwają 5,5 roku (studia jednolite magisterskie). W programie studiów na kierunku weterynaria znajdziesz takie przedmioty jak np.:

– Biochemia

– Biologia

– Technologie informacyjne

– Histologia i embriologia

– Anatomia zwierząt

– Genetyka ogólna i weterynaryjna

– Fizjologia zwierząt

– Mikrobiologia weterynaryjna

– Technologie w produkcji zwierzęcej

– Immunologia weterynaryjna

Na przestrzeni 11 semestrów studenci uczestniczą w zajęciach teoretycznych i praktycznych. Odbywają też praktyki zawodowe na fermach i w różnych instytucjach. Zdobywają w ten sposób doświadczenie hodowlane, kliniczne, sanitarne oraz administracyjne. 

Aby zdobyć tytuł lekarza weterynarii, należy ukończyć studia. Jednak dyplom wyższej uczelni to nie wszystko. Aby wykonywać zawód weterynarza, konieczne jest także zdobycie uprawnień, które nadają okręgowe izby lekarsko-weterynaryjne.

Studia weterynaryjne

Jaką specjalizację może otrzymać weterynarz?

Studia na kierunku weterynaria, dostarczają ogólnej wiedzy. Jednak, jako że gatunków zwierząt i miejsc, w których osoba, kończąca studia, może znaleźć zatrudnienie, jest bardzo wiele, to większość z nich decyduje się na specjalizację. Aby uzyskać wyspecjalizowanie w danej dziedzinie, należy ukończyć specjalne szkolenie oraz zdać egzamin. Tytuł specjalisty przyznaje Komisja ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii. Do jego zdobycia konieczny jest 2-letni staż pracy w zawodzie.

Obecnie dostępnych jest kilkanaście specjalizacji lekarsko-weterynaryjnych, takich jak:

– Choroby przeżuwaczy.

– Choroby koni.

– Choroby trzody chlewnej.

– Choroby psów i kotów.

– Choroby drobiu i ptaków ozdobnych.

– Choroby zwierząt futerkowych.

– Użytkowanie i patologia zwierząt laboratoryjnych.

– Choroby ryb.

– Choroby owadów użytkowych.

– Choroby zwierząt nieudomowionych.

i wiele innych 

Czytaj też: Weterynarze nie zgadzają się na proponowane zmiany wynagrodzeń

otouczelnie.pl/fot. pixabay

 

 

 

 

swiatrolnika.info 2023