Talk icon

Informacje

21-05-2022

Autor: Karol Pepliński

Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP ma już 100 lat

Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy

Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP już od 100 lat przyczynia się do wysokiej pozycji polskiej branży mięsnej na światowych rynkach.

Sekretarz stanu Lech Kołakowski uczestniczył w konferencji prasowej Stowarzyszenia, które rozpoczęło obchody 100-lecia działalności. Organizacja odgrywa ważną rolę w budowaniu jakości i pozycji na światowych rynkach polskiego mięsa i jego przetworów.

Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy ma już 100 lat

Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP od 100 lat przyczynia się do wysokiej pozycji polskiej branży mięsnej na światowych rynkach. Zasługą Stowarzyszenia jest także wkład w umacnianiu jakości polskiej żywności oraz w budowaniu patriotyzmu konsumenckiego, przejawiającego się świadomym wyborem polskich produktów.

,,W imieniu wicepremiera Henryka Kowalczyka chciałbym podziękować Stowarzyszeniu za wielką i ważną pracę dla wyżywienia. Polska żywność jest zdrowa, bezpieczna i poszukiwana na rynkach” – powiedział wiceminister Kołakowski.

,,Dziś, gdy konflikt zbrojny na Wschodzie wywołał wielki wzrost cen żywności na całym świecie, rolą polskiego rządu jest zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego. Duża ilość produkowanej w Polsce żywności ją zapewnia. Patrząc zaś na produkcję polskich mięs – odzyskaliśmy pierwsze miejsce w produkcji drobiu. Jesteśmy hegemonem w tej dziedzinie” – podkreślił wiceminister Kołakowski.

Sekretarz stanu w MRiRW powiedział również, że dziś bardzo ważnym celem jest odbudowa pogłowia trzody chlewnej w Polsce.

,,Kondycję tego sektora pogorszyły różne kryzysy i zawirowania cenowe” – zauważył sekretarz stanu w MRiRW.

Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy

Walka z ASF

Wiceminister Kołakowski podkreślił, że dzięki działaniom edukacyjnym Inspekcji Weterynaryjnej i przestrzeganiu zasad bioasekuracji od grudnia 2021 r. nie odnotowano w Polsce ani jednego ogniska ASF. Sekretarz stanu dodał, że działania dla zwalczania ASF będą intensyfikowane, podkreślając, że obecnie podstawowym problemem, z którym trzeba się uporać, są liczne przypadki tej choroby u dzików.

Główny Lekarz Weterynarii Paweł Niemczuk przypomniał, że ASF to nie jedyna choroba, która na wpływ na trudną sytuację branży mięsnej. Wpływ miały także pandemia COVID-19, która na długo zamknęła działalność sektora HoReCa oraz grypa ptaków, która wybuchła na niespotykaną dotąd skalę.

Polska jest znaczącym producentem i eksporterem mięsa – przede wszystkim drobiu, lecz także wieprzowiny (eksportujemy ją do 35 krajów) oraz wołowiny (jej odbiorcą są 32 państwa). Polskim mięsem są jednak zainteresowane kolejne państwa i prowadzone są działania w celu pozyskania do eksportu nowych rynków.

Czytaj też: POLPIG: Nie karzmy rolników, którzy walczą z ASF

MRiRW/fot.MRiRW

swiatrolnika.info 2023