O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

Informacje

03-03-2020

Autor: Świat Rolnika

Środki ochrony roślin – jak stosować je bezpiecznie?

środki ochrony roślin

Środki ochrony roślin muszą być stosowane właściwie – tak, by nie zagrażały bezpieczeństwu mieszkańców wsi. PIORiN przestrzega, że nie przestrzeganie przepisów w tym zakresie podlega sankcjom.

Bezpieczeństwo na wsi – wzmożony okres prac polowych

Trwa czas intensyfikacji zabiegów agrotechnicznych. Są one związane także ze stosowaniem środków ochrony roślin, które mogą mieć niebagatelny wpływ na poziom bezpieczeństwa na wsi. Środki ochrony roślin mogą bowiem zagrażać ludziom, zwierzętom i środowisku. Ważne jest, aby rolnicy dokładali wszelkich starań, aby środki ochrony roślin nie dostawały się obszary niebędące celem prowadzonych prac.

Środki ochrony roślin, a integrowana ochrona roślin

Zgodnie z rozporządzeniem ministra rolnictwa dot. integrowanej ochrony roślin, gospodarze powinni, przed użyciem chemicznych środków ochrony roślin, wykorzystać wszelkie znane sposoby walki z agrofagami tak, aby zminimalizować użycie pestycydów. W celu ochrony pożytecznych organizmów i bioróżnorodności gleby rolnicy powinni poprzedzić użycie środków ochrony roślin doradztwem oraz badaniami. To działanie ma na celu przede wszystkim ochronę owadów zapylających, ale także tych owadów, które są naturalnymi wrogami pasożytów.

Środki ochrony roślin? Tylko z legalnych źródeł!

Obowiązkiem rolników jest używanie środków ochrony roślin pochodzących wyłącznie ze źródeł, które posiadają ważne zezwolenia lub pozwolenia na handel równoległy wydane przez resort rolnictwa. Wszelkie tego typu produkty zewidencjonowane zostały w specjalnym wykazie zamieszczonym na stronie internetowej Ministerstwa rolnictwa i Rozwoju Wsi. W wykazie dostępne są również etykiety ŚOR, które warunkują możliwości ich użycia. Ich treść stanowi nie tylko pomoc dla rolnika, ale przede wszystkim jego obowiązek.

Uwaga na nieuczciwych sprzedawców środków ochrony roślin

Ministerstwo rolnictwa przestrzega przed nieuczciwymi handlarzami środkami ochrony roślin. Niedozwolone jest nabywanie tych środków chemicznych na pestycydystraganach czy drogą internetową z niezweryfikowanych źródeł. Sprzedawcy muszą być obowiązkowo zewidencjonowani w wykazie prowadzonym przez Państwowy Instytut Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Co ważne, wszelkie stosowane środki ochrony roślin muszą być obligatoryjnie opatrzone etykietami w języku polskim.

Wiatr i odległości od zabudowań, a środki ochrony roślin

Państwowy Instytut Ochrony Roślin i Nasiennictwa przypomina, że przy stosowaniu środków ochrony roślin szczególną uwagę zwrócić należy na fakt, czy prędkość wiatru nie przekracza 4 m/s. Ważne jest również przestrzeganie odległości od zabudowań, które pozwalają na użycie tych środków. Wszelkie szczegółowe dane na ten temat znajdują się rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie warunków stosowania środków ochrony roślin.

Chcesz stosować środki ochrony roślin? Szkolenie to obowiązek

Środki ochrony roślin mogą stosować wyłącznie ci użytkownicy, którzy przeszli dedykowane temu zagadnieniu szkolenie potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem. Dopuszczone jest również ukończenie kursu z zakresu doradztwa w zakresie stosowania środków ochrony roślin integrowanej ochrony roślin.

Stosowanie środków ochrony roślin tylko ze sprawnymi maszynami

Stosowanie środków ochrony roślin może odbywać się wyłącznie przy użyciu sprawnych maszyn posiadających ważne badania techniczne. PIORiN stworzył szczegółową listę ważności badań sprawności technicznej w odniesieniu do konkretnych maszyn i pojazdów. Jest to ważne, ponieważ niewłaściwe dozowanie tych środków chemicznych może doprowadzić do poważnych skażeń gleby, ale także skażeń roślin, które zagrażać mogą zdrowiu i życiu człowieka i roślin.

Czytaj także: Badania techniczne maszyn rolniczych, a środki ochrony roślin

Dokumentacja przy stosowaniu środków ochrony roślin

Użytkownicy mają obowiązek prowadzenia i przechowywania przez okres 3 lat wszelkich dokumentów dotyczących stosowanych środków ochrony roślin. Powinny tam znajdować się: nazwa środka ochrony roślin, czas zastosowania, użyta dawkę, obszar i uprawy, na których używano środków ochrony roślin. Należy też wskazać sposób realizacji wymagań integrowanej ochrony roślin poprzez podać przyczyny wykonania zabiegu środkiem ochrony roślin.

piorin/jac/fot. piorin/pixabay

swiatrolnika.info 2023