Talk icon

Informacje

07-04-2022

Autor: Sebastian Wroniewski

Średnie krajowe ceny zbóż notowały wzrosty pod koniec miesiąca

Ceny zbóż

Raport MRiRW wskazuje, że średnie krajowe ceny zbóż w 7 raportowanych przypadka wzrosły, a w jednym przypadku nie zmieniły się (na 11 raportowanych).

Informacje te pochodzą z krajowych punktów skupu w tygodniu kończącym się 27 marca 2022. Wzrosty cen średnich były najczęściej znaczne i mieściły się w zakresie 0,4-8,3%. Większość zbóż odnotowała swoje historyczne maksima ceny średniej. Wzrosty w raportowanym tygodniu ominęły pszenicę, która zanotowała niewielki spadek.

Ceny zbóż z historycznymi maksimami pod koniec marca

W tym tygodniu wzrosty na ceny zbóż nie dotyczyły pszenicy. Cenę średnią pszenicy konsumpcyjnej ustalono w analizowanym tygodniu na 1527 zł/t, po spadku o skromne 0,2% w skali tygodnia. W tym samym czasie wycena pszenicy paszowej spadła o symboliczną złotówkę do 1538 zł/t (średnio w kraju).

W ujęciu regionalnym ceny średnie (regionalne) płacone za ziarno konsumpcyjne pszenicy wahały się w bardzo szerokim zakresie od 1477 zł/t – makroregion południowy do 1612 zł/t – makroregion północno-zachodni. Rozpiętość cen średnich regionalnych pszenicy paszowej była minimalna (z uwagi na brak ceny średniej w makroregionie południowym) i zawarła się w przedziale od 1450 zł/t (makroregion centralno-wschodni) do 1541 zł/t (makroregion północno-zachodni).

Ceny zbóż

Przypomnijmy, że według raportu z poprzedniego tygodnia, ceny zbóż notowały nawet 12-procentowe wzrosty.

W raportowanym tygodniu udział zbóż konsumpcyjnych w strukturze zakupów spadł  do 34,0% (-4,5% w skali tygodnia), w tym pszenica stanowiła nieco ponad 32,1%. Udział kukurydzy w skupie wzrósł z 20% do 25%.

Czytaj też: Izba Zbożowo–Paszowa: Ceny pszenicy nieco spadły

ewgt.com.pl/fot.Pixnio

swiatrolnika.info 2023