Talk icon

Informacje

15-12-2021

Autor: Sebastian Wroniewski

Ślady dinozaurów odkryte w kopalni odkrywkowej w Borkowicach

Ślady dinozaurów

Doskonale zachowane ślady dinozaurów sprzed milionów lat zostały odkryte w kopalni odkrywkowej w Borkowicach w powiecie przysuskim na Mazowszu. .

Skamieniałości odkrył zespół polskich naukowców z Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego oraz Uniwersytetu w Uppsali. W konferencji prasowej prezentującej to znalezisko, która odbyła się 13 grudnia 2021 r. w Warszawie, wziął udział wiceminister klimatu i środowiska, Główny Geolog Kraju, Piotr Dziadzio.

Ślady dinozaurów odkryte w Polsce

Odkryte przez Polaków ślady dinozaurów są niezwykle cenne.

,,Odkrycie przez polskich naukowców nowych śladów dinozaurów ma ogromne znaczenie dla badań nad historią geologiczną naszego kraju. To najlepiej zachowane tropy z opisanych dotychczas w Polsce, dorównujące jakością najlepszym znanym okazom z Grenlandii, Ameryki Północnej, Afryki Południowej czy Chin” – powiedział wiceminister Piotr Dziadzio, który zlecił i wspierał badania wykonywane w tym zakresie.

,,To kolejne, ważne dla nauki odkrycie polskich geologów, a jednocześnie szansa na rozwój gospodarczy regionu oraz zwiększenie lokalnej atrakcyjności inwestycyjnej. Obecnie ważne jest zabezpieczenie cennego znaleziska dla zachowania potencjału zarówno naukowego, jak i turystycznego tego miejsca” – dodał Główny Geolog Kraju.

,,Kolejny raz udowodniono, że nauka i elementy badawcze są potrzebne i odgrywają istotną rolę w polskiej geologii” – zwrócił uwagę.

W Polsce odkryto do tej pory wiele stanowisk i tropów dinozaurów, jednak od dłuższego czasu wydawało się, nie ma już większych szans na nowe spektakularne odkrycia pozostałości po jurajskich gadach. Odkrycie z Borkowic zmienia to przekonanie.

Ślady sprzed 200 milionów lat

Odkrycia tropów dinozaurów sprzed około Slady dinozaurow Borkowice 02200 milionów lat dokonał w lipcu, wrześniu i październiku 2021 roku zespół polskich naukowców z Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego i Uniwersytetu w Uppsali podczas realizacji zadania Państwowej Służby Geologicznej zleconego przez Głównego Geologa Kraju pt. „Koncepcja ochrony i ekspozycji stanowisk ze śladami dinozaurów na terenie planowanego geoparku Dolina Kamiennej, województwo świętokrzyskie”. Prace finansowane były przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz grant naukowy Swedish Research Council.

Liczba, a przede wszystkim jakość tropów przekracza wszystkie odkryte do tej pory ślady dinozaurów w Polsce. Znalezisko wskazuje na złożony zespół faunistyczny dinozaurów zamieszkujący ten obszar około 200 milionów lat temu, w okresie jury. Największe dotychczas zarejestrowane w Borkowicach ślady dinozaurów drapieżnych osiągają prawie 40 cm długości. Tropom towarzyszą także liczne odlewy kości dinozaurów.

Naukowcy wykonali dokumentację (fotografie i skany 3D) śladów i poddali je szczegółowej analizie. Dzięki doskonałemu stanowi zachowania naturalnych odlewów tropów możliwe będzie teraz odtworzenie z dużą dokładnością niektórych cech anatomicznych dinozaurów. Odkrycie to pozwoli także na lepsze rozpoznanie ważnego, wczesnojurajskiego etapu ewolucji dinozaurów.

Czytaj też: Odkrycie leśników z Elbląga! Znaleźli fragmenty pradawnej osady

MKiŚ/fot.MKiŚ

swiatrolnika.info 2023