Talk icon

Informacje

29-04-2022

Autor: Jacek Podgórski

Sezon łowiecki 2021/2022 i walka z wirusem ASF

ASF

Polska wciąż nie może poradzić sonie z obecnością wirusa ASF na terytorium kraju. Wiele dla walki z chorobą robią myśliwi prowadzący odstrzał dzików. 

W ubiegłym sezonie łowieckim stwierdzono 2003 upadki dzików, z czego najwięcej w województwach: podkarpackim (309), dolnośląskim (297) oraz wielkopolskim (211). Najmniej upadków odnotowano w województwach: świętokrzyskim (27), łódzkim (34) oraz opolskim (40).

Odstrzał sanitarny w walce z ASF

W ramach odstrzałów planowych indywidualnych oraz zbiorowych upolowano łącznie 130 883 dziki. W przypadku odstrzałów sanitarnych upolowano 136 142 dziki. Łącznie podczas odstrzałów sanitarnych oraz planowych upolowano ponad 269 tys. dzików.

W odstrzałach sanitarnych udział wzięło 1906 myśliwych, którzy skorzystali z przysługującego im na ten cel prawa do dodatkowego urlopu, wykorzystując łącznie blisko 9 tys. dni urlopowych. Niespełna 2 tys. myśliwych, którzy skorzystali z urlopów z tytułu odstrzałów sanitarnych stanowi niewielką grupę w porównaniu z wszystkimi myśliwymi, którzy zaangażowani byli w walkę z ASF i odstrzały sanitarne.  Ponad 99% myśliwych dokonujących odstrzałów sanitarnych nie skorzystało z dodatkowych dni urlopowych i wykonywali powyższe zadania w ramach swojego czasu wolnego od pracy zawodowej.

Suma wszystkich wpisów w książce ewidencji i pobytu na polowaniu indywidualnym oraz w celu wykonania odstrzału sanitarnego, to niemal 5 milionów indywidualnych wpisów (4 855 153) z czego 3 141 835 dotyczyły polowań planowych indywidualnych, a 1 713 318 dotyczyły wpisów wykonania odstrzału sanitarnego. Z przysługujących dodatkowych płatnych dni urlopowych (nierefundowanych przez Skarb Państwa) skorzystał niewielki odsetek myśliwych wykonujących odstrzały sanitarne, co świadczy o ogromnym zaangażowaniu społecznym myśliwych w walkę z rozprzestrzenianiem ASF przez dziki.

Czytaj także: Kołakowski: Od grudnia nie ma ognisk ASF w Polsce

Informacja przekazane przez ZG PZŁ na podstawie materiałów Stacji Badawczej PZŁ w Czempiniu/fot. PZŁ/wikimedia
 

swiatrolnika.info 2022