O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

Informacje

04-11-2021

Autor: Polska Agencja Prasowa

Seler węzłobaldachowy będzie ponownie wprowadzony na stare miejsca bytowania

Seler wezłobaldachowy

Seler węzłobaldachowy to gatunek roślin w Polsce krytycznie zagrożony wymarciem. Pracownicy Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego podjęli się realizacji projektu, którego celem jest reintrodukcja tego gatunku.

W ramach projektu zostanie też założone poletko pokazowe na terenie Parku Krajobrazowego „Łuk Mużakowa” w Łęknicy z tablicą edukacyjną oraz zostanie wydana pierwsza część książki poświęconej głównie przyrodzie pogranicza polsko-niemieckiego.

Roślina zagrożona wymarciemSeler węzłobaldachowy rowy

Seler węzłobaldachowy to gatunek roślin w Polsce krytycznie zagrożony wymarciem. W stanie dzikim występuje w naszym kraju jedynie w Królowie w gm. Trzebiel na południu woj. lubuskiego, gdzie rośnie w jednym rowów. Jest również nazywany pęczyną węzłobaldachową, porastająca rowy, przez które przepływa woda. Wilgotne siedlisko i dostęp do światła to najważniejsze czynniki wymagane dla prawidłowego wzrostu i rozwoju gatunku.

Problem zaczyna się, kiedy poziom wody w rowach spada oraz gdy rozwija się bujnie konkurencja, szczególnie drzewa np. wierzby i olchy. Dlatego selery węzłobaldachowe wymagają ochrony czynnej, m.in. okresowego wykaszania innych roślin i uprawy ex situ, w przeciwnym razie gatunek zniknie z flory polskiej. 

Seler węzłobaldachowy – reintrodukcja

Pracownicy Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego podjęli się realizacji projektu, którego celem jest reintrodukcja selera węzłobaldachowego – gatunku rośliny zagrożonej wyginięciem w naszym kraju. Reintrodukcja to ponowne wprowadzenie na stare miejsca bytowania rodzimych gatunków zwierząt i roślin. Dobrym przykładem jest ponowne osiedlenie żubrów w Puszczy Rominckiej.

W celu ochrony tego gatunku, w lipcu br. została podpisana umowa pomiędzy naszym uniwersytetem a urzędem marszałkowskim, dotycząca sfinansowania tych działań, a już jesienią pracownicy Ogrodu dosadzili w Królowie kolejne osobniki selera węzłobaldachowego w rowie zasiedlonym przez gatunek. Posadzili je też w wybranych rowach, gdzie obecnie nie występują, a zgodnie z danymi sprzed kilku lat występowały” 

– powiedziała rzeczniczka Uniwersytetu Zielonogórskiego Ewa Sapeńko. 

W ramach tego samego projektu zostanie też założone poletko pokazowe na terenie Parku Krajobrazowego „Łuk Mużakowa” w Łęknicy z tablicą edukacyjną oraz zostanie wydana pierwsza część książki poświęconej głównie przyrodzie pogranicza polsko-niemieckiego.

Działania te są efektem wizji terenowej przeprowadzonej w 2019 r. w Królowie przez pracowników Ogrodu Botanicznego, kiedy to stwierdzono pogorszenie stanu populacji gatunku spowodowane prawdopodobnie drastycznie złą sytuacją hydrologiczną w latach 2018-2019 na tym obszarze. W zielonogórskim Ogrodzie Botanicznym seler węzłobaldachowy rośnie od 2018 r. Został tam przywieziony z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który jako pierwszy w kraju zabezpieczył okazy gatunku podczas inwestycji drogowej przebiegającej przez Królów.

PAP/fot. pixabay.com 

swiatrolnika.info 2023