Talk icon

Informacje

09-02-2022

Autor: Sebastian Wroniewski

Sejm: Komisja rolnictwa zajmie się nowelizacją ustawy o ARiMR

ARiMR

Sejm skierował we wtorek do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi projekt nowelizacji ustawy o ARiMR. Przepisy mają umożliwić m.in. spółki IT. 

Za wnioskiem o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu, który zgłosił klub KO, głosowało 130 posłów, przeciw było 273, a 54 wstrzymało się do głosu. Tym samym Sejm skierował projekt do dalszych prac w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wcześniej przedstawicielka klubu KO Anna Wojciechowska zwracała uwagę, że projekt jest obszerny i zawiera "dość istotne" zmiany wielu przepisów. Najbardziej kontrowersyjne – to powoływanie doradców prezesa bez konkursu oraz zapowiedź utworzenia spółki z o.o. do obsługi informatycznej Agencji.

Dyskusja o nowelizacji ustawy 

Jak mówiła, spółka utworzona byłaby na bazie już istniejącego oddziału IT, docelowo pracowałoby tam 300 osób, ARiMR miałaby się stać 100 proc. udziałowcem w tej spółce. Wynagrodzenia dla programistów sięgałyby 11–17 tys. zł, a więc byłyby to płace rynkowe.

"Klub Koalicji Obywatelskiej nie akceptuje tego, tak obszernego projektu ustawy, z tak małym uszczegółowieniem i wnosi o odrzucenie tego projektu w pierwszym czytaniu" – powiedziała Wojciechowska.

Równie krytyczny do zaproponowanych rozwiązań był poseł Arkadiusz Iwaniak (Lewica), który zapowiedział, że jego klub w tym kształcie projektu nie poprze. Jego zdaniem, najistotniejszą zmianą w projekcie jest utworzenie spółki IT – "jest to kolejna spółeczka dla swoich, kolesi".

"O co chodzi w tym wszystkim – spółka – rada nadzorcza, szefostwo, gadżety, biuro, samochody, dodatkowe uposażenie (...) Mam takie dziwne poczucie, graniczące z pewnością, że tak naprawdę chodzi o to, że jest paru kumpli, którzy chcieliby do kolejnej spółki się załapać, a już wszystkie są po prostu obsadzone i tworzy się kolejną spółkę z dobrym wynagrodzeniem " – argumentował.

Posłowie Lewicy (m.in. Jan Szopiński, Tadeusz Tomaszewski) zwracali uwagę ponadto na niskie zarobki szeregowych pracowników Agencji.

Znowelizowana ustawa o ARiMR 

Wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik nie odniósł się do zarzutów posłów opozycji. Stwierdził jedynie, że "ustawa ma służyć rolnikom, poprawie ich obsługi". Zaznaczył, że wkrótce rozpocznie się wdrażanie nowej perspektywy finansowej UE w rolnictwie, dlatego potrzebni są wykwalifikowani specjaliści w zakresie IT i stąd propozycja powołania spółki nadzorowanej przez ministra rolnictwa. Będzie ona mogła obsługiwać także inne instytucje działające w rolnictwie – dodał. "Ta spółka jest niezbędna" – podkreślił.

Wiceminister poinformował, że podwyżki dla pracowników ARiMR będą wypłacane w lutym.

Projekt wprowadza ponadto przepisy usprawniające funkcjonowanie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Chodzi m.in. o rozwiązania dotyczące zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy czy skrócenie procesu uzupełnienia niedoborów kadrowych w Agencji.

Projektowana nowelizacja reguluje tryb umarzania wierzytelności z Funduszu Restrukturyzacji i Oddłużenia Rolnictwa (FRiOR), tj. umorzenia wierzytelności z FRiOR na wniosek głównego dłużnika lub jego następcy prawnego. Aby skorzystać z tego rozwiązania, osoba ta musi mieć ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub prawo do emerytury, lub renty z tytułu niezdolności do pracy z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz nie posiadać innej nieruchomości niż ta, w której zamieszkuje.

Wprowadzona zostanie także możliwość umorzenia wierzytelności z FRiOR, na wniosek głównego dłużnika lub jego następcy prawnego, jeżeli wyłączną wierzytelnością jest zobowiązanie dotyczące odsetek. Jednocześnie wskazano, że proponowane wsparcie, w odniesieniu do podmiotów prowadzących działalność rolniczą, stanowi pomoc de minimis w rolnictwie i może zostać udzielone tylko raz.

Czytaj również: ARiMR: 31 grudnia rusza nabór wniosków w ramach działania "współpraca"

PAP/fot.pixabay

swiatrolnika.info 2023