Talk icon

Informacje

26-11-2021

Autor: Polska Agencja Prasowa

Satelitarny monitoring upraw zatwierdzony. KOWR podpisał umowę

Satelitarny monitoring upraw

Satelitarny monitoring upraw będzie realizowany, zajmie się tym Spółka OPEGIEKA, z którą KOWR podpisał odpowiednią umowę.

W czwartek KOWR podpisał ze spółką umowę na realizację tej części projektu. Podpisanie umowy z Doradcą Technicznym rozpoczęło II etap realizacji projektu S2MUR. Umowę w obecności wiceministra Rafała Romanowskiego podpisali: ze strony KOWR zastępca dyrektora Michał Wiśniewski, a spółkę OPEGIEKA reprezentował prezes Adam Augustynowicz.

Program S2MUR to część Polskiego Ładu

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa realizuje projekt System Satelitarnego Monitorowania Upraw Rolnych S2MUR wraz z Instytutem Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa, który jest częścią programu „Geomatyka dla rolnictwa” będącego elementem m.in. Polskiego Ładu. Projekt nadzoruje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Szacowany budżet całego projektu S2MUR wynosi 164 mln zł, a koszt doradcy technicznego to ok. 5,9 mln zł.

Satelitarny monitoring upraw (S2MUR) polega na zaprojektowaniu, budowie i rozwoju platformy informatycznej wykorzystującej synergię danych satelitarnych, meteorologicznych, glebowych i statystycznych do monitorowania upraw rolnych na terenie całego kraju. Celem projektu jest pomoc użytkownikom w podejmowaniu decyzji czasie okresu wegetacyjnego oraz w sytuacjach nadzwyczajnych, takich jak klęski naturalne powstałe na skutek niekorzystnych zjawisk atmosferycznych – wyjaśnił KOWR.Satelitarny monitoring upraw 02

Koncepcja Systemu S2MUR jest wynikiem rekomendacji powstałych po zrealizowaniu przez KOWR w poprzednich latach dwóch projektów – „Wykorzystanie teledetekcji do zarządzania Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa – etap pilotażowy”, który został zrealizowany w 2019 roku oraz Geoserwisu Susza 2020. Ze względu na innowacyjność i skomplikowanie realizacja projektu będzie przebiegała w latach 2021–2024 i została podzielona na 4 etapy.

Satelitarny monitoring upraw to wieloetapowa inwestycja

Pierwszy etap polegał na wybraniu doradcy z zakresu prawa i legislacji, którego zadaniem jest przede wszystkim przeprowadzanie kolejnych postępowań od strony formalnej, jak również opracowanie propozycji zmian prawodawstwa polskiego w zakresie odszkodowań za straty w produkcji rolnej, zgodnie z metodami i rezultatami osiągniętymi w ramach realizacji projektu.

Etap II to wybór doradcy technicznego, którego zadaniem jest przede wszystkim pełnienie funkcji nadzoru technicznego w całym okresie trwania projektu oraz w dwóch następnych etapach.

W III etapie inwestycji, jaką jest satelitarny monitoring upraw, zostanie dokonany zakup danych satelitarnych wysokorozdzielczych, wykorzystanych w projekcie, a w kolejnym nastąpi wybór wykonawcy lub wykonawców systemu w trybie Partnerstwa Innowacyjnego.

"Ocena negatywnych zjawisk atmosferycznych, a dalej idąc planowanie produkcji roślinnej przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, łącznie z technologiami satelitarnymi pozwoli na stworzenie konkretnego i rzeczywistego narzędzia. Realizując Polski Ład dla obszarów wiejskich, w niedalekiej przyszłości dostępny będzie dla polskich rolników ten ważny instrument – System Satelitarnego Monitorowania Upraw Rolnych” – powiedział podczas podpisywania umowy wiceminister Romanowski.

Czytaj również: Satelitarny monitoring suszy – możliwe wdrożenie nowych technologii

PAP/fot.pixabay

swiatrolnika.info 2023