Talk icon

Informacje

30-11-2021

Autor: Mateusz Chrząszcz

Satelitarny Monitoring Upraw coraz bliżej realizacji

Satelitarny Monitoring Upraw

Satelitarny Monitoring Upraw zyskał Doradcę Technicznego. Została nim OPEGIEKA Sp. z o.o.. KOWR podpisał ze spółką umowę na realizację tej części projektu.

Podpisanie odbyło się w obecności podsekretarza stanu Rafała Romanowskiego. KOWR reprezentował zastępca dyrektora generalnego Michał Wiśniewski, a spółkę OPEGIEKA prezes zarządu Adam Augustynowicz. „Bez nowoczesnych technologii nie ma przyszłości polskiego rolnictwa” – mówią realizatorzy przedsięwzięcia.

Koncepcja S2MUR i kwestie budżetowe

„Bez nowoczesnych technologii nie ma przyszłości polskiego rolnictwa i wszyscy musimy sobie zdawać z tego sprawę. Przez wiele ostatnich lat polskich rolników dotykały negatywne zjawiska atmosferyczne. Ocena tych negatywnych zjawisk, a dalej idąc planowanie produkcji roślinnej przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, łącznie z technologiami satelitarnymi pozwoli na stworzenie konkretnego i rzeczywistego narzędzia. Realizując Polski Ład dla obszarów wiejskich, w niedalekiej przyszłości dostępny będzie dla polskich rolników ten ważny instrument” – Satelitarny Monitoring Upraw Rolnych. „To przyszłość, bez której sobie nie poradzimy” – powiedział podczas uroczystości podpisania umowy podsekretarza stanu Rafał Romanowski.

S2MUR polega na zaprojektowaniu, budowie i rozwoju platformy informatycznej wykorzystującej synergię danych satelitarnych, meteorologicznych, glebowych i statystycznych do monitorowania upraw rolnych na terenie całego kraju. Głównym celem projektu jest wspomaganie decyzji użytkowników zarówno w czasie typowego okresu wegetacyjnego oraz w sytuacjach nadzwyczajnych, takich jak klęski naturalne powstałe na skutek niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Koncepcja Systemu S2MUR jest wynikiem rekomendacji powstałych po zrealizowaniu przez KOWR w poprzednich latach dwóch projektów – „Wykorzystanie teledetekcji do zarządzania Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa – etap pilotażowy”, który został zrealizowany w 2019 roku oraz Geoserwisu Susza 2020.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa realizuje projekt System Satelitarnego Monitorowania Upraw Rolnych S2MUR, który jest częścią realizowanego wraz z Instytutem Upraw Nawożenia i GleboznawstwaSatelitarny monitoring upraw 01 – Państwowego Instytutu Badawczego (IUNG-PIB) Programu „Geomatyka dla rolnictwa” znajdującego się w Krajowym Programie Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO), Polskim Ładzie oraz w Polskim Ładzie dla Polskiej Wsi. Jest on realizowany pod nadzorem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Szacowany budżet całego projektu S2MUR wynosi 164 mln złotych brutto, a koszt doradcy technicznego to 5,89 mln złotych brutto.

Satelitarny Monitoring Upraw budowany etapami

Ze względu na innowacyjność i skomplikowanie realizacja projektu "Satelitarny Monitoring Upraw" będzie przebiegała w latach 2021–2024 i została podzielona na 4 etapy:

Etap I –Wybór doradcy z zakresu prawa i legislacji, którego zadaniem jest przede wszystkim przeprowadzanie kolejnych postępowań od strony formalnej, jak również opracowanie propozycji zmian prawodawstwa polskiego w zakresie odszkodowań za straty w produkcji rolnej, zgodnie z metodami i rezultatami osiągniętymi w ramach realizacji projektu,
Etap II – Wybór doradcy technicznego, którego zadaniem jest przede wszystkim pełnienie funkcji nadzoru technicznego w całym okresie trwania projektu oraz w dwóch następnych etapach,
Etap III – Zakup danych satelitarnych wysokorozdzielczych wykorzystanych w projekcie,
Etap IV – Wybór wykonawcy lub wykonawców systemu w trybie Partnerstwa Innowacyjnego.

Podpisanie umowy z Doradcą Technicznym rozpoczęło II etap realizacji projektu S2MUR.

Czytaj również: Satelitarny monitoring upraw zatwierdzony. KOWR podpisał umowę

Gov.pl/ fot.pixabay

swiatrolnika.info 2023