Talk icon

Informacje

09-01-2022

Autor: Tomasz Racki

Salmonella u kur niosek będzie skuteczniej zwalczana

Salmonella

Krajowy program zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach kur niosek gatunku Gallus gallus” jest kontynuacją programu prowadzonego w latach poprzednich.

Wdrożenie krajowego programu zwalczania salmonelli u kur niosek w 2022 r. zakłada projekt rozporządzenia ministra rolnictwa, który trafił do prac rządowych. Jego celem jest ograniczenie występowania tej bakterii u drobiu, a tym samym zapobieganie zakażeniu się nią przez ludzi.

Salmonella będzie skuteczniej zwalczana

Chodzi o „Krajowy program zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach kur niosek gatunku Gallus gallus” na 2022 rok, który jest kontynuacją programu prowadzonego w latach poprzednich.

Ma on na celu ograniczenie występowania serotypów Salmonella u drobiu, mających istotne znaczenie dla zdrowia publicznego. Do zakażenia dochodzi najczęściej przez spożywanie skażonych produktów pochodzenia zwierzęcego, między innymi jaj i produktów jajecznych oraz mięsa i przetworów mięsnych, w tym drobiowych. Według wstępnych danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny, w 2020 r. zanotowano w Polsce 5485 przypadków zatruć pokarmowych u ludzi spowodowanych pałeczkami Salmonella.gis salmonella w papryce

Program zwalczania salmonelli ogólnopolski

Program będzie realizowany na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. "Zgodnie z założeniami programu w 2022 r. na 2 422 stada przewidziane do zbadania przyjmuje się, że nie więcej niż 62 stada niosek będzie zakażonych serotypem Salmonella objętym programem" - napisano w uzasadnieniu.

Realizacja krajowych programów zwalczania salmonelli u kur niosek w naszym kraju rozpoczęła się w 2008 r.; wówczas 9,36 proc. stad dorosłych kur niosek było zarażonych tą bakterią. W 2020 r. takich stad było 2,81 proc. Docelowo odsetek stad z dodatnim wynikiem badań laboratoryjnych ma być zredukowany do 2 proc. lub poniżej tej wartości.

Zwalczaniem salmonelli zajmują się Inspekcja Weterynaryjna na czele z Głównym Lekarzem Weterynarii, wojewódzcy lekarze weterynarii oraz powiatowi lekarze weterynarii. Obecnie funkcjonuje 16 wojewódzkich inspektoratów weterynarii i 305 powiatowych inspektoratów weterynarii. Realizacja programu polega na pobieraniu próbek do badań laboratoryjnych przeprowadzanych z inicjatywy podmiotu oraz badań urzędowych, w przypadku wykrycia salmonelii - na unieszkodliwienie zwłok wszystkich sztuk drobiu padłego i zabitego, jaj czy skażonych pasz.

Hodowcy muszą stosować przepisy dotyczące zachowania higieny. M.in. w gospodarstwie utrzymującym drób powinny znajdować się wydzielone miejsca do składowania środków odkażających, obornika, przetrzymywania produktów leczniczych weterynaryjnych, odzieży i obuwia przeznaczonego tylko do obowiązkowego użycia w gospodarstwie. Także drób powinien być utrzymywany w odpowiednich warunkach, przy zapewnieniu właściwej temperatury, wilgotności, wymiany powietrza, dostępu światła oraz prawidłowej obsady kurnika.

Szacunkowe koszty realizacji programu w 2022 r. wyniosą 922,7 tys. zł. Polska wystąpi do Komisji Europejskiej z wnioskiem o współfinansowanie tego programu ze środków UE w odniesieniu do 75 proc. kosztów kwalifikowalnych, tj. do kwoty 626 tys. zł.

Program stosuje się od 1 stycznia 2022 r. Rozporządzenie zaś wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Czytaj także: GIS: Salmonella wykryta w filetach z piersi kurczaka

PAP/fot. pixabay

swiatrolnika.info 2023