Talk icon

Informacje

27-03-2021

Autor: Monika Faber

Sadzeniaki ziemniaka – o czym nie wolno zapomnieć!

Sadzeniaki ziemniaka

Sadzeniaki ziemniaka powinny być prawidłowo przechowywane, a do zbioru bulw należy używać odpowiednich maszyn i urządzeń, gdyż niewiedza oraz niedbalstwo mogą doprowadzić do utraty dobrej jakości materiału nasiennego. Ponadto plantację należy izolować od sąsiednich hodowli, desykację przeprowadzać w terminie, zachować ostrożność podczas zbiorów oraz zachować zasady prawidłowego przechowywania sadzeniaków.

Sadzeniaki ziemniaka – izolacja przestrzenna plantacji sadzeniaków i desykacja

Jednym z podstawowych błędów plantatora jest hodowanie sadzeniaków w bliskim sąsiedztwie z niechronioną plantacją. Są one często siedliskiem mszyc i insektów, które żerują na uprawach. Wymóg minimalnej odległości sadzeniaków od innych plantacji według oficjalnych informacji wynosić powinna minimum 50-100 metrów. Sadzeniaki ziemniaka należy dostosować do odpowiedniego terminu desykacji, który warunkuje kilka czynników. Jednym z nich są warunki atmosferyczne, wielkość i dojrzałość bulw oraz wczesność odmiany.ziemniaki zalety

O terminie przeprowadzenia zabiegu informuje producent dostarczanej odmiany, jednakże należy również obserwować etapy rozwoju ziemniaków w polu. Jeżeli desykacja zostanie przeprowadzona za wcześnie otrzymamy małe i niedojrzałe bulwy. Natomiast jeżeli za późno zbiory składać się będą ze zbyt dużych warzyw, które nie będą stanowić dobrego materiału nasiennego. Jeśli zbioru sadzeniaka dokonamy wcześniej niż przed upływem 2 tygodni od desykacji skórka ziemniaków będzie niedojrzała, a sam ziemniak będzie narażony na uszkodzenia w trakcie zbiorów. Natomiast za długi okres wyczekiwania może skutkować porażeniem bulw chorobami odglebowymi.

Czytaj także: Fotowoltaika jesienią i zimą – warunki atmosferyczne, a funkcjonowanie

Sadzeniaki ziemniaka, a ostrożność przy zbiorze i prawidłowe przechowywanie

Bardzo duży wpływ na trwałość przechowalniczą oraz jakość ma dbałość o produkt oraz odpowiedzialność za niego podczas zbiorów. Aby były one przeprowadzone z najwyższą starannością należy zachować ostrożność oraz precyzję działania w polu i podczas segregacji. Ponadto gleba, na której prowadzimy plantacje powinna być odkamieniona by bulwy nie były narażone na uszkodzenia, które prowadzić mogą do różnego rodzaju chorób. Ponadto prawidłowe warunki przechowywania mają duży wpływ na sadzeniaki. Na elementy przygotowania bulw do magazynowania składają się następujące czynności: wysuszenie ich w temperaturze niższej niż 15 °C, przez kilka do kilkunastu dni we względnie dużej wilgotności, by nie atakowały je patogeny.

Klimatem pomieszczenia w przechowalniach sterować powinny profesjonalne maszyny, które zapewniają odpowiednią cyrkulację powietrza i utrzymują stałą temperaturę. Inaczej sadzeniaki ziemniaka mogłyby za szybko zacząć kiełkować. Materiały nasienne powinny być przechowywane w ponumerowanych partiami skrzyniach. System ten pozwala ułatwić i oddzielić partie zarażone od zdrowych. Hodowca powinien również dbać o czystość pomieszczenia, a przede wszystkim nie magazynować w miejscu, gdzie wcześniej stosowano środki zapobiegające kiełkowaniu bulw.

piorin/fot. pixabay

 

 

swiatrolnika.info 2023