Talk icon

Informacje

07-03-2022

Autor: Emilia Gromczak

Rynek nawozów niepokoi rolników. Polskie organizacje apelują o pomoc

rynek nawozów

Polskie organizacje rolnicze z Copa Cogeca alarmują, że rynek nawozów potrzebuje interwencji na poziomie europejskim. 

Gwałtowny wzrost cen nawozów odbił się na kieszeniach konsumentów, ponieważ podrożała żywność. Polskie organizacje rolnicze zabiegają w Brukseli o poparcie wniosku polskiego rządu w sprawie zgody Komisji Europejskiej na interwencję na rynku nawozów. Zaapelowały do Copa Cogeca o interwencję w Komisji Europejskiem.

Rynek nawozów potrzebuje interwencji KE

Rynek nawozów wciąż niepokoi rolników. Sytuacja nie jest dobra, co odbija się na cenach żywności. 24-25 lutego br. odbyło się posiedzenie Prezydencji Copa-Cogeca. W tych dniach polska delegacja na ręce Christiane Lambert – Prezydent Copa oraz Ramóna Armengola Przewodniczącego Cogeca złożyła wniosek o poparcie przez Copa-Cogeca wniosku Premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie udzielenia przez Komisję Europejską zgody na działania zmierzające do poprawy sytuacji na europejskim rynku nawozów.

rynek nawozów polskie organizacje

Postulaty polskich organizacji rolnych

Polskie organizacje rolne zwracają uwagę, że sytuacja cenowa, w którą popadł rynek nawozów, dostarcza rolnikom sporo problemów. Ponadto ceny nawozów sa jednym z czynników, które bezpośrednio wpływają na ceny żywności. Organizacje apelują o interwencję na poziomie europejskim. Wskazują, że bez uruchomienia pomocy rolnikom i konsumentom grozi utrata stabilności żywnościowej i bezpieczeństwa żywnościowego.

Wśród postulatów organizacji rolnych z Polski znalazło się uruchomienie pomocy wspólnotowej z rezerwy kryzysowej na zakup nawozów dla producentów rolnych. Ponadto zaapelowano, aby Komisja Europejska zezwolila na przyznanie pomocy ze środków krajowych. 

"Komisja Europejska powinna zezwolić wnioskującym państwom członkowskim na przyznanie pomocy ze środków krajowych, która nie powinna zależeć ani wpływać na dostępne limity de minimis" – napisano w przekazanym stanowisku.

Organizacje odniosły się pozytywnie do propozycji polskiego rządu, która dot. tymczasowego zawieszenie zasad pomocy państwa lub tymczasowego zezwolenia producentom nawozów na otrzymywanie pomocy państwa w takim zakresie, aby wzrost cen surowców nie powodował wzrostu cen żywności. Polskie organizacje rolnicze zaapelowały do Copa Cogeca o poparcie wszystkim postulatów.

Sprawdź również: Rynek nawozów potrzebuje pilnej interwencji

solidarnoscri.pl/fot.pixabay.com

swiatrolnika.info 2023