Talk icon

Informacje

25-05-2022

Autor: Karol Pepliński

Rusza nabór wniosków o przyznanie pomocy na materiał siewny

materiał siewny

Od 25 maja do 25 czerwca 2022 roku można ubiegać się o przyznanie dopłaty ma zużyty materiał siewny lub sadzenie materiału kategorii elitarny lub kwalifikowany.

Wnioski można składać bezpośrednio do Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego, przesłać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub skorzystać z platformy ePUAP.

Dopłaty do materiału siewnego

Do wykazu gatunków roślin uprawnych, do których przysługuje taka dopłata, została dodana pszenica orkisz. Minimalna ilości materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych wynosi dla:

  • pszenicy orkisz – 200 kg;
  • mieszanek zbożowych sporządzonych z materiału siewnego odmian pszenicy orkisz – 200 kg.

Wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

materiał siewny

Czytaj też: Materiał siewny – wnioski o dokonanie oceny polowej

ARiMR/fot.pixabay

swiatrolnika.info 2023