O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

Informacje

26-11-2015

Autor: Robert Maj

Rozmowy NSZZ RI "Solidarność" z ministrem rolnictwa Krzysztofem Jurgielem

Brak grafiki

Spotkanie dotyczyło bieżącej sytuacji w rolnictwie i na poszczególnych rynkach rolnych. NSZZ RI „Solidarność” przedstawił ministrowi najważniejsze propozycje rozwiązań systemowych w rolnictwie, podnoszonych zresztą podczas 129. dniowego protestu przez Kancelarią Premier Ewy Kopacz, których poprzedni rząd nie zrealizował.

Spotkanie dotyczyło bieżącej sytuacji w rolnictwie i na poszczególnych rynkach rolnych. NSZZ RI „Solidarność” przedstawił ministrowi najważniejsze propozycje rozwiązań systemowych w rolnictwie, podnoszonych zresztą podczas 129. dniowego protestu przez Kancelarią Premier Ewy Kopacz, których poprzedni rząd nie zrealizował.

Wśród nich wymienili m.in.: szybkie przygotowanie i przyjęcie rozwiązań prawnych uszczelniających proces obrotu ziemią rolną, wystąpienie do UE o przedłużenie moratorium na sprzedaż ziemi cudzoziemcom o 5 lat, przywrócenie pakietowego systemu ubezpieczeń upraw  rolnych i zwierząt gospodarskich, powołanie Komisji Rolniczego Dialogu Społecznego, stabilizację rolniczych dochodów, poprawę pozycji rolników w łańcuchu żywnościowym oraz utworzenie Funduszu Gwarancyjnego dla rolników za sprzedane produkty rolne.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel poinformował o głównych działaniach i zadaniach, które będzie podejmował rząd w najbliższym czasie w tym  o działaniach w sektorach mięsa wieprzowego i mleka, prac nad nowelizacją ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o  przygotowywanym Pakcie dla Obszarów Wiejskich,  a także sprawach związanych ze zbliżającym się przeglądem Wspólnej Polityki Rolnej.

NSZZ RI „Solidarność” wyraził gotowość do dialogu i współpracy na rzecz spraw związanych  z poprawą sytuacji w polskim rolnictwie, zarówno na forum krajowym jak i międzynarodowym.

W spotkaniu uczestniczyli: Przewodniczączy NSZZ RI "Solidarność" senator Jerzy Chróścikowski, zastępca Przewodniczącego NSZZ RI "Solidarność" Elżbieta Miziołek, Sekretarz Prezydium NSZZ RI "Solidarność" poseł Teresa Hałas, członek Prezydium poseł Jan Duda, członkowie Prezydium Józef Kokoszka i Stanisław Anders. Ponadto obecni byli: poseł Krzysztof Głuchowski - wiceprzewodniczący lubelskiej Rady Wojewódzkiej NSZZ RI "Solidarność", Edward Kosmal - Przewodniczący NSZZ RI "Solidarność" Województwa Zachodniopomorskiego oraz Jan Białkowski - członek Rady Krajowej NSZZ RI 'Solidarność".

NSZZ RI "Solidarność"
Fot. NSZZ RI "Solidarność"

swiatrolnika.info 2023