O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

Informacje

10-07-2024

Autor: Świat Rolnika

Rolnicy otrzymają z UE 77 mln euro

unia

Unia Europejska zdecydowała się przeznaczyć 77 milionów euro z rezerwy rolnej na wsparcie rolników z sektorów owoców, warzyw, oraz winiarstwa w Austrii, Czechach, Polsce i Portugalii. Decyzja ta ma na celu pomoc producentom, którzy ucierpieli z powodu niekorzystnych zjawisk klimatycznych oraz zakłóceń na rynku wina.

Rozdział środków
Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, Polska otrzyma największą część wsparcia, wynoszącą 37 milionów euro. Austria otrzyma 10 milionów euro, Czechy 15 milionów euro, a Portugalia również 15 milionów euro. Każde z tych państw może dofinansować pomoc UE o dodatkowe 200 procent środkami krajowymi.

Powody wsparcia
Wiosną tego roku Czechy, Austria i część Polski doświadczyły niezwykle niskich temperatur, które negatywnie wpłynęły na sady i winnice. Polska dodatkowo dotknęły szkody spowodowane gradobiciem. W odpowiedzi na te wyjątkowe zjawiska, Komisja Europejska postanowiła wspomóc rolników poprzez pomoc bezpośrednią, która ma zrekompensować poniesione straty gospodarcze. Producenci wina w Portugalii borykają się z trudnościami na rynku, spowodowanymi m.in. spadkiem sprzedaży wina czerwonego i nadprodukcją w poprzednim roku. Komisja Europejska przyznała Portugalii wsparcie w wysokości 15 milionów euro, które będzie przeznaczone na pomoc producentom wina, spółdzielniom winiarskim, gorzelniom oraz przedsiębiorstwom winiarskim.

Procedury i terminy
Każde z państw otrzymujących wsparcie musi przedstawić Komisji Europejskiej szczegółowe kryteria przyznawania pomocy indywidualnej oraz informacje o działaniach mających na celu zapobieżenie zakłóceniom konkurencji. Pieniądze dla Czech, Austrii i Polski mają być przekazane do 31 stycznia 2025 roku, natomiast w Portugalii do 30 kwietnia 2025 roku.
Przeznaczenie 77 milionów euro na wsparcie rolników w Polsce i innych krajach członkowskich UE stanowi istotny krok w łagodzeniu skutków kryzysów ekonomicznych i klimatycznych w sektorze rolniczym oraz winiarskim. Wsparcie to ma na celu nie tylko pomoc finansową, ale również umocnienie odporności sektora na przyszłe wyzwania, jakie mogą wynikać z zmieniających się warunków klimatycznych i rynkowych.

Źródło: PAP / bankier.pl

swiatrolnika.info 2023