Talk icon

Informacje

08-12-2020

Autor: Sebastian Wroniewski

Rolnictwo regeneracyjne znalazło w Niemczech wielu zwolenników!

Rolnictwo regeneracyjne

Według aktualnych szacunków w Niemczech rolnictwo regeneracyjne zajmuje powierzchnię około 50 000 hektarów – zarówno w gospodarstwach ekologicznych, jak i konwencjonalnych. Z drugiej strony rolnicy ekologiczni już uprawiają 1,6 miliona hektarów – to około 10 procent całkowitego obszaru upraw.

Rolnictwo regeneracyjne – czym jest i na czym się opiera?

Czym właściwie jest rolnictwo regeneracyjne? Wielu rolników również nie może od razu odpowiedzieć na to pytanie.

Więc nowa moda? Chyba nie, trzeba powiedzieć – bo koncept– jak wiele nowych rzeczy - pochodzi z Ameryki i ma już 50 lat. Ale idea rolnictwa regeneracyjnego znalazła już w Niemczech wielu zwolenników.

Co się za tym kryje: jednym z wynalazców jest Amerykanin Robert Rodale, który opracował koncepcję w USA w latach 70. i prowadzi w tym celu Instytut Rodale razem z Christine Jones z Australii. Podejście rolnicze jest opisane w USA hasłem „Przywróć węgiel do gleby”.

Rolnictwo regeneracyjne opiera się więc na wzbogaceniu gleby w organicznie związany węgiel (próchnicę). Ale jedno jest jasne: tworzenie próchnicy to długotrwały i złożony proces. Większość wprowadzonego węgla jest ponownie rozkładana stosunkowo szybko i uwalniana jako dwutlenek węgla (CO2). Tylko niewielka część pozostaje w ziemi i jest długo przechowywana.

Do pionierów i najbardziej znanych praktyków rolnictwa regeneracyjnego w Niemczech należą obecnie: Friedrich Wenz z Badenii-Wirtembergii, Dietmar Näser z Saksonii i Ingrid Hörner z Hesji. Friedrich Wenz jest rolnikiem Demeter – czyli rolnikiem ekologicznym. Jego firma od dziesięcioleci działa bez bydła i bez pługa. Dietmar Näser jest niezależnym konsultantem w zakresie upraw, a Ingrid Hörner prowadzi również działalność rolniczą. Zajmuje się rekultywacją gruntów rolnych po zmianach strukturalnych.

Rolnictwo regeneracyjne – wzbogacanie w próchnicę, międzyplony i herbata kompostowa

Cele rolnictwa regeneracyjnego to: Aktywacja i wzmocnienieRolnictwo regeneracyjne 02 życia w glebie oraz naturalne wzbogacenie próchnicy. Obejmuje to również całoroczne zazielenienie pola. Odbywa się to głównie poprzez wsiewki w głównych uprawach, takich jak ziarno, kukurydza lub rzepak. Również międzyplon jest postrzegany jako ważny sposób na rozszerzenie pokrywy gleby.

Dąży do płytkiego wkomponowania międzyplonów – tak zwanego gnicia powierzchniowego . Podsiewki zalecane przez Näsera i Wenza to mieszanki traw, roślin strączkowych i warzyw krzyżowych. Celem środków jest ograniczenie strat składników odżywczych – na przykład poprzez wypłukiwanie azotanów, zwalczanie chwastów i poprawę zdrowia roślin. Jednym z rezultatów wszystkich tych środków powinno być znaczne ograniczenie (lub nawet zniesienie) pestycydów i nawozów. Ponadto celem jest rezygnacja z herbicydów.

Według Wenza rolnictwo regeneracyjne obejmuje również wykorzystanie fermentacji roślinnej. Jest to sfermentowany napar z ziół polnych i ogrodowych oraz wierzchołków pędów różnych krzewów. Stosuje się je po włączeniu międzyplonu, początkowo w ilości do 100 litrów na hektar.

Stosuje się również tak zwaną herbatę kompostową. Jest ona wykonany z materiału kompostowego, którego mikroorganizmy są znacznie zwiększone w ciepłej melasie i wodzie. Rolnictwo regeneracyjne może wytwarzać od 0,1 do 0,2 procent próchnicy rocznie, według doświadczeń Friedricha Wenza. Odpowiadałoby to potencjałowi składowania od około 8 do 15 ton CO2 na hektar.

Skutki herbaty kompostowej są jednak naukowo kontrowersyjne:

Istnieje już wiele badań dotyczących herbaty kompostowej. Wyniki wydają się być pozytywne, ale niezbyt wyraźne

– mówi Ines Fritz z Uniwersytetu Zasobów Naturalnych i Nauk Przyrodniczych w Wiedniu.

Ogólnie rzecz biorąc, nadal czeka na naukowe potwierdzenie pożądanych celów i zastosowanych metod. Centrum Techniki Rolniczej Augustenberg w Badenii-Wirtembergii jest jednak w trakcie naukowego badania środków rolnictwa regeneracyjnego w odniesieniu do uprawy roślin i skutków ekologicznych. Badana jest również kwalifikowalność rolnictwa regeneracyjnego i środków indywidualnych.

Czytaj też: Żywność przyszłości będzie produkowana ekologicznie

Rolnictwo regeneracyjne – gleba musi być uprawiana tylko kiedy jest to konieczne

Rolnictwo regeneracyjne zakłada również aby gleba była uprawiana tylko wtedy, gdy jest to konieczne, a następnie bardzo płytko. Szczególnie odpowiednie są takie urządzenia, jak frez lub pług. Z drugiej strony obróbka głęboka i obracająca zniszczyłaby strukturę i przeciwdziałała tworzeniu się próchnicy

– mówi Wenz. Z jego punktu widzenia jedynym wyjątkiem jest głębokie spulchnienie.

Z drugiej strony trwałe zazielenienie i niska intensywność przetwarzania powinny umożliwić organizmom glebowym rozwój bez zakłóceń. Jeśli dżdżownice, bakterie, grzyby i inne organizmy glebowe trawią materiał organiczny, nie tylko udostępniają one składniki odżywcze roślinom, ale także zapewniają tworzenie próchnicy

– mówią pionierzy regeneracyjnej uprawy gleby.

Zdaniem Friedricha Wenza istotne jest również, aby rośliny i organizmy glebowe dobrze ze sobą współpracowały w celu zwiększenia próchnicy. Organizmy glebowe nie pozyskują węgla wyłącznie z resztek pożniwnych, poplonów lub obornika, ale także z wydzielin korzeni żywych roślin.

Friedrich Wenz wyjaśnia podejście systemu w następujący sposób:

Rolnictwo regeneracyjne stara się przeciwdziałać problemom. Naszym zadaniem jako rolnika jest stworzenie warunków ramowych, aby gleba mogła się regulować Ponieważ jeśli doprowadzisz do równowagi życie w glebie, chwastom będzie też trudniej.

agrarheute.com/fot.Pikrepo/Pxfuel

swiatrolnika.info 2022