Talk icon

Informacje

21-01-2022

Autor: Sebastian Wroniewski

Retencja w rolnictwie – rozpoczęły się prace nad programem dla rolników

Retencja w rolnictwie

Retencja w rolnictwie była tematem inauguracyjnego spotkania sekretarza stanu Lecha Kołakowskiego z ekspertami w sprawach dotyczących gospodarki wodnej.

Spotkanie to dopiero początek prac nad nowym programem retencji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, który będzie przygotowywany w resorcie rolnictwa. W spotkaniu, wzięli udział przedstawiciele uczelni, instytutów badawczych, Polskiej Akademii Nauk i jednostek administracji publicznej, w gestii których znajduje się sprawa badania  zasobów wody.

Retencja w rolnictwie – będzie nowy program

Spotkanie było inauguracją prac nad programem, Retencja w rolnictwie spotkanie inauguracyjne 02który będzie przygotowywany w MRiRW. Tematem spotkania była retencja w rolnictwie.

,,Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom polskich rolników i mając na względzie występujące anomalie klimatyczne, musimy podjąć działania związane z programem retencji. Konieczne jest zatrzymanie wód opadowych i budowanie urządzeń, aby podnieść poziom wody w glebie do wymaganego dzisiaj w naszym państwie. Z racji występowania w naszym kraju suszy i stepiowienia gruntów to zadanie resort podejmuje jako bardzo pilne, aby zapewnić Polakom bezpieczeństwo żywnościowe, które jest naszą racją stanu” – podkreślił wiceminister Kołakowski.

Podczas spotkania poruszono m.in. tematykę melioracji wodnych, sytuacji spółek wodnych, dużych i małych zbiorników retencyjnych, poboru wód na cele rolnicze, Lokalnych Partnerstw ds. Wody oraz innych programów strategicznych dotyczących gospodarki wodnej w Polsce.

,,Najprawdopodobniej będzie potrzeba zmiany stanu prawnego i zabezpieczenia środków z budżetu państwa na realizację tych działań” – dodał wiceminister Kołakowski.

Program ma stanowić nowe spojrzenie na retencjonowanie wody w glebie i być jednym z działań służących zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego kraju.

Czytaj też: Retencja zamiast betonozy – jak rozwiązać problem miejskich podtopień?

MRiRW/fot.MRiRW

swiatrolnika.info 2023