Talk icon

Informacje

12-06-2021

Autor: Emilia Gromczak

Restrukturyzacja małych gospodarstw: dłuższy termin składania wniosków

Restrukturyzacja małych gospodarstw

Restrukturyzacja małych gospodarstw to instrument wsparcia realizowany w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. O ten rodzaj wsparcia może się starać rolnik, który posiada gospodarstwo obejmujące co najmniej 1 hektar użytków rolnych.

Restrukturyzacja małych gospodarstw  – wydłużony termin przyjmowania wniosków 

Nabór na poddziałanie "Restrukturyzacja małych gospodarstw" rozpoczął się 31 marca br. Miał zakończyć się 29 maja br., jednak ARIMR informuje, że wydłużono termin o miesiąc, do 30 czerwca 2021 r. Wnioski na "Premie dla młodych rolników" również można składać do 30 czerwca br.

Restrukturyzacja małych gospodarstw

W ramach tego poddziałania można uzyskać wsparcie w wysokości 60 tys. zł. Jest ono wypłacane w dwóch ratach: pierwsza w wysokości 48 tys. zł po otrzymaniu decyzji i złożeniu przez beneficjenta wniosku o płatność, druga to 12 tys. zł po prawidłowej realizacji biznesplanu. 2 (3).jpg

Pomoc musi być w całości przeznaczona na prowadzenie gospodarstwa lub na przygotowanie do sprzedaży wytwarzanych w nim produktów rolnych. Minimum 80 proc. premii trzeba wydać na inwestycje w środki trwałe (budowę lub remont budynków, nabycie nowych maszyn, zakup gruntów, stada podstawowego zwierząt, zakładanie sadów i plantacji wieloletnich gatunków). Taką pomoc można uzyskać raz, a w przypadku małżonków przysługuje ona tylko jednemu z nich  niezależnie od tego czy prowadzą wspólne, czy odrębne gospodarstwa.

"Restrukturyzacja małych gospodarstw" to wsparcie mające na celu zwiększenie rentowności i konkurencyjności gospodarstw w następujących obszarach:

  • obszar  A – operacje realizowane w gospodarstwach prowadzących produkcję trzody chlewnej, na obszarach wyznaczonych w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń (ASF),
  • obszar B – pozostałe operacje.

Zobacz również: PROW 2021-2022 – Polska ma otrzymać 4,5 mld euro. Skąd tak dziwny przedział czasowy?

Dla kogo wsparcie? 

"Restrukturyzacja małych gospodarstw" daje możliwość uzyskania wsparcia rolnikom, którzy posiadają gospodarstwo obejmujące co najmniej 1 hektar użytków rolnych lub nieruchomość służących do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Wielkość ekonomiczna gospodarstwa nie może przekraczać 13 tys. euro. Wniosek może złożyć osoba ubezpieczona w KRUS, ale także w ZUS. Można również prowadzić działalność gospodarczą lub pracować na etacie. Jednak warunkiem uzyskania wsparcia jest to, że przychody z działalności rolniczej muszą stanowić co najmniej 25% wszystkich przychodów.

Wnioski o przyznanie wsparcia można składać w oddziałach regionalnych ARIMR.

arimr.gov.pl/fot.pixabay.com

swiatrolnika.info 2023