O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

Informacje

30-08-2022

Autor: Emilia Gromczak

Rada Ministrów zajmie się dziś projektem ustawy budżetowej na 2023

Rada Ministrów

Rada Ministrów rozpoczęła posiedzenie. Dziś zajmie się m.in. projektem ustawy budżetowej na 2023 rok.

Rząd, który we wtorek po godz. 7.30 rozpoczął posiedzenie, zajmie się projektem ustawy budżetowej na 2023 rok oraz wysłucha informacji Ministra Aktywów Państwowych oraz Ministra Klimatu i Środowiska o sytuacji sektora energetycznego. Na przyjęcie projektu ustawy budżetowej na 2023 r. i przedłożenie go wraz z uzasadnieniem do Sejmu, rząd ma czas do 30 września br.

Projekt ustawy budżetowej na 2023

W przyjętych w czerwcu br. założeniach do projektu budżetu na przyszły rok Rada Ministrów prognozowała, że wzrost PKB w 2023 r. wyniesie 3,2 proc., a inflacja 7,8 proc. Zastrzeżono wówczas, że wskaźnik ten może ulec zmianie zależnie od sytuacji geopolitycznej. W założeniach przewidziano wtedy, że nominalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w przyszłym roku wyniesie 9,6 proc., a wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej wzrosną o 7,8 proc., czyli o spodziewaną średnioroczną dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych.

W połowie lipca minister finansów Magdalena Rzeczkowska zapowiedziała aktualizację danych zawartych w założeniach do budżetu na 2023 r., które bazują na danych z kwietniowej aktualizacji programu konwergencji.

"Będziemy się przyglądać i aktualizować prognozy Ministerstwa Finansów. Ale trzeba liczyć, że odczyty inflacji będą nieco wyższe, a wzrost PKB nieco spowolni" – mówiła Rzeczkowska.

Na przyjęcie projektu ustawy budżetowej na 2023 r. i przedłożenie go wraz z uzasadnieniem do Sejmu, Rada Ministrów ma czas do 30 września br.

rada ministrów budżet

Rada Ministrów zajmie się projektem zmian w kodeksie postępowania cywilnego

Rząd zajmie się także projektem zmian w kodeksie postępowania cywilnego przewidującym rozszerzenie obowiązujących od blisko dwóch lat przepisów określanych jako tzw. ustawa antyprzemocowa. Do obecnego nakazu opuszczenia mieszkania dodany zostałby m.in. zakaz zbliżania się sprawcy do ofiary.

Obowiązująca od listopada 2020 r. tzw. ustawa antyprzemocowa przewiduje odrębne, szybkie postępowania w sprawach o zobowiązanie sprawcy przemocy domowej do opuszczenia mieszkania oraz zakazanie zbliżania się do tego mieszkania. Uprawnienia do wydawania natychmiastowego nakazu w tych sprawach przysługują Policji, a także Żandarmerii Wojskowej. Nakaz obowiązuje przez 14 dni, jednak na wniosek osoby dotkniętej przemocą sąd cywilny może przedłużyć ten okres. Przed wejściem w życie tzw. ustawy antyprzemocowej pokrzywdzeni oczekiwali na orzeczenie sądu, bo tylko ono umożliwiało pozbycie się sprawcy przemocy z domu.

Jak w maju br. przekazywał wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski, nowy projekt proponuje w związku z tym uzupełnienie tego narzędzia o trzy kolejne.

"Chodzi m.in. o zakaz zbliżania się do osoby. Obecnie bowiem osoba dotknięta przemocą jest chroniona w swoim mieszkaniu. Ponadto wprowadzony zostałby zakaz kontaktowania się przez telefon i środki komunikacji elektronicznej oraz zakaz wstępu w określone miejsca, np. miejsce pracy osoby dotkniętej przemocą" – mówił wiceminister.

Na wtorkowym posiedzeniu rząd zajmie się wnioskiem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wyrażenie przez Radę Ministrów zgody na zawarcie Memorandum o Porozumieniu między Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi RP i Ministerstwem Infrastruktury RP, Ministerstwem Polityki Rolnej i Żywności Ukrainy, Ministerstwem Infrastruktury Ukrainy, które dotyczy opracowania projektu rurociągu transgranicznego dla transportu olejów roślinnych z Ukrainy do portu Gdańsk.

Rząd wysłucha też informacji Ministra Aktywów Państwowych oraz Ministra Klimatu i Środowiska o sytuacji sektora energetycznego, a także informacji szefa MON na temat sytuacji na Ukrainie.

Sprawdź też: Ustawa budżetowa na 2022 r. Polskie Parki Narodowe dostaną więcej pieniędzy

fot.pixabay.com

swiatrolnika.info 2023