Talk icon

Informacje

25-11-2021

Autor: Świat Rolnika

Pszczoły – jak rozpocząć przygodę z pszczelarstwem

pszczoły

Pszczoły kojarzą się przede wszystkim z miodem, ale ich największa zasługa to właśnie zapylanie roślin. W skali świata korzyści wynikające z zapylania roślin uprawnych przez pszczoły i inne owady wycenia się setki miliardów euro.

Z tego względu warto zwiększać populację pszczół i zajmować się pszczelarstwem. Hodowla pszczół jest jednak zajęciem wymagającym całorocznego nakładu pracy. Obecnie pszczoła miodna zasiedla wszystkie ekosystemy występujące na świecie, oprócz biegunów i rejonów podbiegunowych, gdzie nie występują rośliny nektaro- i pyłkodajne. Szacuje się, że na świecie w pasiekach utrzymywanych jest ok. 100 mln rodzin pszczelich, a drugie tyle żyje w stanie dzikim. We współczesnej gospodarce człowieka pszczoła miodna, to przede wszystkim zapylacz roślin uprawnych, przyczyniający się do plonowania lub znacznego wzrostu plonowania uprawianych roślin owadopylnych. Ocenia się, że działalność zapylająca pszczoły miodnej przynosi roczny dochód rzędu 250 mld euro. Czy trudno zostać pszczelarzem i jak się do tego zabrać?

Pszczoły nie takie straszne

Czy pszczoły wymagają dużo opieki? Jak zostać pszczelarzem? Wbrew pozorom nie jest to aż takie trudne. Zanim osoba zainteresowana pszczelarstwem założy pasiekę, powinna skontaktować się z miejscowym kołem pszczelarzy. Jeśli takowe koło nie istnieje, wtedy należy skontaktować się z Wojewódzkim Związkiem Pszczelarzy lub specjalistą pszczelarstwa PODR. Możemy zasięgnąć tam niezbędnych informacji np. o zdrowotności i zagęszczeniu pasiek w okolicy, ponadto uzyska adresy postępowych pszczelarzy oraz sklepów ze sprzętem pszczelarskim.

Jednak co najważniejsze, nawiązanie kontaktu z miejscowymi pszczelarzami umożliwi nam przede wszystkim praktyczne zetknięcie się z pszczołami oraz uzyskanie praktycznych wskazówek i rad, które pomogą w początkowej drodze z owadami. Bardzo ważnym jest bowiem przygotowanie fachowe, czyli uzyskanie wiedzy o tym jak zajmować się pasieką. Pomimo faktu, że pszczoły nie wymagają zbyt dużej opieki, to warto mieć o nich podstawową wiedzę. Najlepszym rozwiązaniem jest wysłuchanie kursu obejmującego podstawowe wiadomości pszczelarstwa. Inną formą zdobywania wiedzy może być udział w szkoleniach organizowanych przez koła pszczelarskie. Pozwalają one na bliższe zapoznanie się z wybranymi zagadnieniami.

Niezastąpionym źródłem wiedzy są również podręczniki, które mogą być uzupełnieniem, a czasem jedynym źródłem wiadomości. Obecnie na rynku można znaleźć coraz więcej wydawnictw, które obejmują całokształt zagadnień fachowych. Książki, które warto polecić „Jak prawidłowo prowadzić pasiekę” J. Marcinkowskiego i „Gospodarka pasieczna” W. Ostrowskiej oraz praca zbiorowa – „Poradnik pszczelarski”. Warto też zaprenumerować i czytać literaturę fachową np. – miesięcznik „Pszczelarstwo” i „Pszczelarz Polski”, które zawierają cenne wskazówki dla pszczelarzy zaawansowanych i początkujących.

Ciemne strony pszczelarstwa

Przyszły pszczelarz musi wiedzieć, także o negatywach tej profesji. Rachunki zysków z pasiek czasem nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Zbiory miodu nie zawsze są pomyślne, a są też lata, w których bilans zysków i nakładów daje wręcz wyniki ujemne.pszczoły

Ponadto nad pszczelarstwem wisi wiele zagrożeń, jak chociażby pojawiające się coraz to nowe choroby, które atakują pszczoły, a których zwalczanie nie jest łatwe i sprawia wiele problemów. Choroby mogą nawet sprawić, że pasieka pozbawiona fachowej opieki nie przetrwa. Ważnym jest także, aby przed podjęciem decyzji o założeniu pasieki upewnić się, że nie jest się uczulonym na jad pszczeli. Uczulenie na jad uniemożliwia prowadzenie pasieki.

Warto dodać, że naukowcy zauważają, iż w wielu rejonach świata zapylanie, a więc pomyślność zbiorów, zależy od lokalnych gatunków pszczół, nie zaś od pszczoły miodnej. Dlatego wiedza o rozmieszczeniu rodzimych gatunków może okazać się kluczowa również z punktu widzenia gospodarki.

Czytaj też: Pszczoły augustowskie – rodzimy gatunek pod większą ochroną

 odr.pl/fot.pixabay

swiatrolnika.info 2023