O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

Informacje

30-08-2022

Autor: Sebastian Wroniewski

Pszczelarz Roku 2022 – ostatnia szansa na zgłoszenie do konkursu

Pszczelarz Roku

Fundacja Akademia Pszczelarstwa i Zrównoważonego Rozwoju zaprasza do nadsyłania zgłoszeń kandydatów do Konkursu – Pszczelarz Roku 2022. 

Celem Konkursu jest m.in upowszechnianie wiedzy o pszczelarstwie polskim oraz promowanie dobrych praktyk pszczelarskich, promocja polskich miodów pszczelich, integrowanie środowiska hodowców pszczół oraz upowszechnianie wiedzy na temat znaczenia pszczelarstwa dla bioróżnorodności, oraz zrównoważonego rozwoju.  

Konkurs zostanie przeprowadzony w czterech kategoriach

Konkurs Pszczelarz Roku 2022 kierowany jest do pszczelarzy z terenu całej Polski.  Uczestnikami konkursu mogą być: osoby fizyczne, organizacje formalne i nieformalne, firmy i spółdzielnie.

Kandydatów do Konkursu mogą zgłosić regionalne związki pszczelarskie i organizacje pszczelarzy, Ośrodki Doradztwa Rolniczego i inne organizacje działające w obszarze pszczelarstwa i rolnictwa.

Konkurs Pszczelarz Roku 2022 przeprowadzany jest w czterech kategoriach:

– pszczelarstwo towarowe;
– pszczelarstwo hobbystyczne;
– pszczelarstwo miejskie;
– pszczelarz współpracujący z rolnikiem – o nagrodę w kategorii ubiega się pszczelarz wraz z rolnikiem.

Pszczelarz Roku

Pszczelarz Roku 2022 – gdzie należy się zgłosić?

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie zgłoszenia oraz 2 próbki wybranego rodzaju miodu do badań paramentów fizyko-chemicznych miodu na adres organizatora konkursu: Fundacja Akademia Pszczelarstwa i Zrównoważonego Rozwoju. ul. Wojska Polskiego 29A, 87-840 Lubień Kujawski.

Termin zgłaszania kandydatów upływa 31 sierpnia, a nadsyłania miodu do badań 15 września.

Na szczególną uwagę Konkursu Pszczelarz Roku 2022 zasługuje kategoria  pszczelarz współpracujący z rolnikiem – o nagrodę w kategorii ubiega się pszczelarz wraz z rolnikiem. W tej kategorii promowana jest współpraca pszczelarza z rolnikiem mająca na celu produkcję miodu z pożytku oraz zapylanie roślin uprawnych, oraz sadów, dzięki czemu rolnicy mogą uzyskać większe plony. Dzięki pracy zapylaczy możliwe jest również ograniczenie zużycia środków ochrony roślin dzięki ograniczeniu presji szkodników. Dlatego bardzo ważne jest stosowanie Środków Ochrony Roślin zgodnie z zachowaniem zasad dobrej praktyki rolniczej.

Czytaj też: Patoka, krupiec, apiterapia, i inne. Co daje nam miód?

wir.org.pl/fot.Pixabay

swiatrolnika.info 2023