O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

Informacje

18-03-2022

Autor: Mateusz Chrząszcz

Przynależność Polski do NATO popiera 94 proc. Polaków

NATO

Przynależność Polski do NATO popiera 94 proc. Polaków a przeciwnych jest zaledwie 0,5 proc. badanych – wynika z badania przeprowadzonego przez CBOS.

Badanie zostało przeprowadzone już po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę. "Przynależność Polski do NATO popiera 94 proc. Polaków, przy czym prawie 75 proc. stanowią zdecydowani zwolennicy członkostwa. Przeciwnych przynależności naszego kraju do Sojuszu Północnoatlantyckiego jest zaledwie 0,5 proc. badanych, a 3 proc. deklaruje obojętność. (3 proc. to brak odpowiedzi) – podał CBOS w badaniu "Stosunek do NATO i obecności wojsk sojuszniczych w Polsce".

Badanie przeprowadzone przez CBOS

Jednocześnie CBOS podał, że w porównaniu z poprzednim badaniem, które było realizowane w lutym 2020 roku, zwolenników członkostwa Polski w NATO jest więcej o 11 punktów procentowych.

"Znaczący wzrost poparcia wyraża się też w tym, że o 22 punkty procentowe przybyło jego zdecydowanych zwolenników. W porównaniu z badaniem sprzed dwóch lat znacząco – o 6 punktów – spadł odsetek respondentów obojętnych. Mniej osób deklaruje także, że tylko raczej popiera przynależność Polski do NATO – spadek z 30 proc. do 19 proc. Zmniejszyła się i tak marginalna grupa przeciwników członkostwa Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim" – napisali badacze.

Według nich "agresywne działania Rosji w stosunku do sąsiadującego państwa są jednak czynnikiem wyraźnie wzmacniającym społeczne poparcie dla przynależności Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego".

CBOS ocenia, że "poczucie pewności Sojuszu Północnoatlantyckiego jest obecnie wśród Polaków na rekordowo wysokim poziomie" (jest monitorowane przez CBOS od 2014 roku). "W marcu br. ponad cztery piąte - 81 proc. - badanych uważa, że w tej chwili Polska może być pewna zaangażowania sojuszników w ewentualną obronę naszych granic (z czego 29 proc. to zdecydowanie o tym przekonani), natomiast co dziesiąty respondent – 10 proc. – jest przeciwnego zdania, a 9 proc. nie potrafi zająć stanowiska w tej kwestii" – podali badacze.

NATO

Większość Polaków popiera NATO

Ponadto według CBOS obecnie 85 proc. badanych jest zdania, że w Polsce powinny stacjonować wojska innych państw NATO, przy czym blisko połowa - 47 proc. popiera to zdecydowanie, a 38 proc. – umiarkowanie. Przeciwnikami stałej obecności wojsk sojuszniczych na terytorium naszego kraju jest obecnie 9 proc. ankietowanych, ale tylko co setny - 1 proc. - sprzeciwia się temu zdecydowanie. Uchyliło się od odpowiedzi 7 proc. pytanych.

"Mamy zatem do czynienia z rekordowym w historii badań CBOS poparciem dla stacjonowania wojsk innych państw Sojuszu Północnoatlantyckiego w Polsce. Od lutego 2019 roku, kiedy poprzednim razem pytaliśmy o tę kwestię, odsetek zwolenników zwiększył się o 20 punktów procentowych, natomiast przeciwników ubyło o 16 punktów" - podano.

"Poparcie dla przynależności Polski do NATO jest obecnie najwyższe w historii naszych badań i właściwie możemy mówić o narodowym konsensusie w tej kwestii" – ocenili badacze CBOS.

Badanie zrealizowano w dniach od 28 lutego do 10 marca 2022 r. na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL, liczącej 1078 osób (w tym: 56,0 proc. metodą CAPI, 28,4 proc. – CATI i 15,6 proc. – CAWI).

Czytaj również: Debata IGR: Wojna na Ukrainie, a polskie rolnictwo i gospodarka

PAP/fot.pixabay

swiatrolnika.info 2023