O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

Informacje

29-09-2014

Autor: Robert Maj

Prostytucja i przestępstwa doliczane do polskiego PKB. To są gigantyczne pieniądze

Brak grafiki

Od dziś Główny Urząd Statystyczny stosuje nowa metodę obliczania polskiego PKB, do którego wliczana będzie prostytucja i działalność przestępcza.

Fot. Freeimages


Jak wyjaśnił GUS nowy sposób jest konsekwencją zmian w prawie unijnym, które wprowadziło inny sposób liczenia rachunków narodowych. Zmiany dotyczą wielu segmentów gospodarki. W niektórych przypadkach jak prostytucja jest to zupełna nowość.

Zgodnie z wymogami Eurostatu doszacowania do PKB z tytułu nielegalnej gospodarki obejmują dochody
osiągane w sektorze usług prostytucji, produkcji i handlu narkotykami oraz nielegalnej produkcji papierosów
i handlu papierosami pochodzącymi z przemytu. Szereg czasowy, dla którego dokonano obliczeń obejmuje
lata 1995 – 2013.

Wartość dodana brutto z działalności nielegalnej w Polsce (obejmująca działalność sutenerską, narkobiznes i
przemyt oraz produkcję papierosów) wyniosła w latach 2000, 2010, 2013 odpowiednio 3 mld 605 mln zł, 9 mld 434
mln zł i 13 mld 021mln zł, co stanowiło 0,48%, 0,66% i 0,79% wartości PKB.

Największy udział miała działalność związana z produkcją i handlem narkotykami, której wartość stanowiła około 75% i więcej
dochodów z całej działalności nielegalnej i wyniosła w latach 2000, 2010 i 2013 odpowiednio 0,38%,
0,51% i 0,60%.

Red.

swiatrolnika.info 2023