Talk icon

Informacje

23-08-2022

Autor: Jacek Podgórski

Projekt ws. warunków wsparcia z KPO dla rolników

kpo

Aby rozwijać i zdywersyfikować krótkie łańcuchy dostaw, zaprezentowany został projekt w sprawie warunków wsparcia rolników z KPO. 

„Celem projektu jest stworzenie podstawy prawnej dla wdrożenia sprawnego, efektywnego i szeroko dostępnego systemu wsparcia rolników na tworzenie miejsc do przetwarzania, przechowywania i sprzedaży produktów rolnych” – wynika z opublikowanego w poniedziałek projektu rozporządzenia resortu rolnictwa.

KPO dla rolników – projekt w konsultacjach

W poniedziałek do konsultacji przekazany został projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa i akwakultury w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO) i Zwiększania Odporności.

Jak wskazano w projekcie, jego celem jest stworzenie podstawy prawnej dla wdrożenia sprawnego, efektywnego i szeroko dostępnego systemu wsparcia na tworzenie lub modernizację miejsc przeznaczonych do przetwarzania, przechowywania i przygotowania do sprzedaży przez rolników produktów rolnych, miejsc przeznaczonych do prowadzenia ich sprzedaży.
Z rozporządzenia wynika, że poziom udzielonego wsparcia nie może przekroczyć 50 proc. kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się m.in. koszty budowy budynków i budowli wchodzących w skład gospodarstwa rolnego wnioskodawcy, do zakupu nowych maszyn i urządzeń do przetwarzania, przechowywania, przygotowania do sprzedaży oraz wprowadzania do obrotu tych produktów.

Jak podkreślono w uzasadnieniu, oczekiwanym efektem wejścia w życia projektowanego rozporządzenia będzie rozwój i dywersyfikacja krótkich łańcuchów dostaw poprzez wsparcie modernizacji działalności rozpoczynanej lub kontynuowanej przez rolników w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury, oraz jej dostosowanie do założeń i wymogów unijnych strategii na rzecz zmniejszania wpływu na środowisko.

kpo

Czytaj także: Debata IGR: Krajowy Plan Odbudowy, a polskie rolnictwo

PAP/fot. pixabay
 
 

swiatrolnika.info 2023