Talk icon

Informacje

14-01-2023

Autor: Świat Rolnika

Prognoza: Unijna produkcja drobiu zanotuje spadek w 2023 roku

produkcja drobiu

Według niedawno opublikowanego raportu Komisji Europejskiej produkcja drobiu w Unii Europejskiej spadła o prawie 1% w 2022 roku. 

Przewiduje się również, że w 2023 roku wolumeny produkcji spadną o kolejne 0,4%. Raport wskazuje, że sektor drobiarski jest w dużym stopniu uzależniony od kukurydzy jako źródła paszy, a słabe zbiory w 2022 roku i wątpliwa dostępność z Ukrainy doprowadziły do ​​wzrostu kosztów.

Produkcja drobiu spadnie przez inflację i wysokie koszty

Produkcja drobiu spada pomimo tego, że mięso to jest wspierane przez względną przystępność cenową w porównaniu z innymi rodzajami mięs, zwłaszcza w czasach wysokiej inflacji i złagodzenia środków związanych z Covid-19, co uwalnia popyt ze strony usług gastronomicznych.

Pomogło to głównym krajom produkującym drób – Polska, Hiszpania i Niemcy – w pierwszej połowie 2022 r. Mimo to wysokie koszty nakładów i niszczycielski wpływ wysoce zjadliwej grypy ptaków spowodowały prawdziwe problemy w wielu krajach Wspólnoty, zwłaszcza we Włoszech, Francji i na Węgrzech – gdzie produkcja spadła o 11%.

Zobacz także: Ptasia grypa znów atakuje. Wykryto kolejne ogniska

Oczekuje się jednak, że konsumpcja pozostanie na stabilnym poziomie w 2023 r. – średnio około 23,3 kg na mieszkańca.

Raport przekazuje również, że sektor drobiarski jest w dużym stopniu uzależniony od kukurydzy jako źródła paszy, a słabe zbiory w 2022 roku i wątpliwa dostępność z Ukrainy doprowadziły do ​​wzrostu kosztów. Połączenie silnego popytu, ograniczonej podaży, wysokich kosztów produkcji i ogólnej inflacji zaowocowało uderzająco wysokimi cenami drobiu, znacznie powyżej średniej z lat 2017-2021 (+38% w okresie od połowy lipca do połowy września, rok do roku).

produkcja drobiu

Jak będzie kształtował się handel drobiem?

Eksport drobiu z UE do Wielkiej Brytanii prawdopodobnie wzrośnie o 20% w 2022 r., ale wyższe ceny w UE pomagają konkurentom, takim jak Brazylia, zdobyć część udziału w rynku UE w innych krajach, zwłaszcza w Afryce i Azji.

Oczekuje się również, że rosnąca produkcja drobiu w wysoce konkurencyjnej Brazylii przełoży się na wzrost eksportu do Unii Europejskiej o około 35%. Podczas gdy Ukraina, korzystając z zawieszenia ceł w związku z trwającą wojną z Rosją, również eksportuje do UE w większych ilościach niż w 2021 r. Trend ten ma się utrzymać w pierwszej połowie 2023 roku.

Według danych raportu eksport drobiu z UE spadł o 2,2% w 2022 r. i pozostanie stabilny w 2023 r., podczas gdy oczekuje się, że import wzrósł o 29% w 2022 r. i w bieżącym roku wzrośnie o kolejne 7,7%

fot.Pixabay

swiatrolnika.info 2023