O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

Informacje

27-03-2023

Autor: Świat Rolnika

Produkcja wieprzowiny w UE jest na najniższym poziomie od dekady

Produkcja wieprzowiny w UE

Produkcja wieprzowiny w UE jest na najniższym poziomie od prawie dekady i nadal spada.

Ostatnie 12 miesięcy było wyzwaniem dla europejskich producentów wieprzowiny. Analityk AHDB, Freya Shuttleworth, wymieniła kilka czynników problemów, w tym gwałtowny wzrost kosztów, rosnącą liczbę ognisk ASF i nowe wymagania dotyczące zazieleniania. 

Produkcja wieprzowiny w UE

Wszystkie te czynniki spowodowały spadek produkcji wieprzowiny w regionie do najniższego rocznego wolumenu od 2014 r. Produkcja wieprzowiny w UE w 2022 r. była na poziomie 22,1 mln ton, co oznacza spadek o 5,6% rok do roku.

Shuttleworth powiedziała, że znaczące spadki odnotowały wszystkie kluczowe kraje produkujące wieprzowinę, ale to spadek w Niemczech był najbardziej zauważalny. Chociaż Niemcy odnotowują spadek produkcji od 2017 r., roczny spadek wynosił zazwyczaj zaledwie 2-3%, ale w 2022 r. roczny spadek wyniósł prawie 10%. To strata prawie pół miliona ton w ciągu 12 miesięcy. Polska, Hiszpania, Dania i Belgia odnotowały spadek rocznej produkcji o 110-180 tys. ton w 2022 roku.

Zobacz też: Europejski eksport wieprzowiny spadł o 15%

Produkcja wieprzowiny w UE

Najniższy ubój od lat

Siłą napędową spadku produkcji było ograniczenie uboju. Całkowity ubój świń w UE w 2022 r. wyniósł 237 mln sztuk, co jest najniższym odnotowanym wynikiem od 2014 r. i gwałtownym spadkiem rok do roku o 12,6 mln sztuk (-5,1%). Największy spadek odnotowano w Niemczech (-4,8 mln osób), Polsce (-1,9 mln osób), Hiszpanii (-1,7 mln osób) i Belgii (-1,1 mln osób).

Tendencja spadkowa utrzymuje się i w dużej mierze wyjaśnia spadek liczby świń poddanych ubojowi. W 2022 r. pogłowie trzody chlewnej w UE zmniejszyło się o 5,8% w wyniku problemów, z jakimi borykają się producenci i przetwórcy. To, co będzie miało większe znaczenie dla rynku w przyszłości, to zmniejszenie liczby loch hodowlanych o 6,2%. Spadek liczby macior wskazuje, że w 2023 roku powinniśmy zaobserwować zmniejszenie liczby świń dostępnych do uboju i potwierdza szersze komentarze branży dotyczące ograniczonej podaży.

Może to oznaczać, że wysokie ceny wieprzowiny będą nadal utrzymywać się w UE, jeśli konsumpcja krajowa pozostanie stabilna. W dłuższej perspektywie przewiduje się spadek zarówno spożycia, jak i produkcji wieprzowiny, co powinno doprowadzić do bardziej zrównoważonej sytuacji na rynku.

fot.Pixabay

swiatrolnika.info 2023