Talk icon

Informacje

18-04-2022

Autor: Emilia Gromczak

Produkcja mleka w Wielkiej Brytanii drastycznie spadnie

produkcja mleka

Rada Rozwoju Rolnictwa i Ogrodnictwa (AHDB) ostrzega, że produkcja mleka w Wielkiej Brytanii w kolejnym sezonie może gwałtownie spaść.

AHDB zauważa, że z powodu wojny w kraju wschodnioeuropejskim dostawy ważnych surowców paszowych są pod presją. Według wstępnych szacunków w Wielkiej Brytanii w sezonie 2022-2023 dojdzie do poważnego spadku w produkcji mleka. Rada podała najbardziej ekstremalny scenariusz.

AHDB przewiduje utrzymanie wysokich cen pasz

Organizacja zakłada, że ​​koszty paszy utrzymają się na wysokim poziomie do jesieni 2022 r. W najlepszym scenariuszu ceny mleka wzrosną na tyle, by pokryć koszty. W takim scenariuszu wiosną jest dobry wzrost trawy, dzięki czemu z własnej ziemi można uzyskać wystarczającą ilość paszy. W najkorzystniejszym scenariuszu cena za krowy brojlery będzie również dobra. W scenariuszu ze średnim wpływem AHDB zakłada również, że koszty pasz pozostaną wysokie do jesieni. W tym scenariuszu należy zakupić więcej paszy z powodu braku kiszonki. Zakłada się, że ceny mlekac nie wzrosną na tyle, aby zamortyzować koszty. Rada ostzrega również, że produkcja mleka w Wielkiej Brytanii może spaść drastycznie.

produkcja mleka Wielka Brytania

Produkcja mleka w Wielkiej Brytanii może znaleźć się w tarapatach 

Według Rady produkcja mleka w Wielkiej Brytanii może potencjalnie spaść łącznie o pół miliarda litrów z powodu wojny na Ukrainie w sezonie 2022-2023. Wojna spowodowała, że w kraju wschodnioeuropejskim dostawy ważnych surowców paszowych są pod presją. Z tego powodu w Wielkiej Brytanii w sezonie 2022-2023 wyprodukowane zostanie o 605 mln litrów mleka mniej. Będzie to spadek o 5,3%.

Jest to jednak najbardziej ekstremalny scenariusz. AHDB przyjrzała się pięciu scenariuszom pokazującym, że prawdopodobny jest spadek produkcji mleka o 0,8-5,3 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. Odsetek ten częściowo zależy od decyzji, które hodowcy bydła mlecznego podejmują w swoim gospodarstwie. AHDB wspomina, że ​​obliczenia są bardzo trudne do wykonania.

Obejrzyj też: (O)ceny rolnicze: Produkcja mleka w Polsce i na świecie

nieuweoogst.nl/fot.pixabay.com

swiatrolnika.info 2023