Talk icon

Informacje

24-10-2022

Autor: Sebastian Wroniewski

Producenci żywności alarmują: Grożą nam gigantyczne wzrosty cen

Producenci żywności

Producenci żywności zwrócili się z apelem do premiera, by uwzględnić ich w procedowanej ustawie mającej na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej.

Działając w imieniu i na rzecz polskiego sektora producentów i przetworów żywności jesteśmy głęboko zaniepokojeni przyszłością polskiego sektora przetwórstwa, mrożenia i przechowywania żywności – napisali w piśmie skierowanym do Mateusza Morawieckiego. Zwrócili uwagę, że dla ogromnej grupy podmiotów, ceny energii będą znacząco wyższe, co przełoży się na rosnące ceny żywności.

Producenci żywności zwrócili się z apelem do premiera

Jak przekazują producenci żywności w piśmie do premiera, prowadzone prace nad ustawą o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (druk nr 2697), z uwzględnieniem autopoprawki z dnia 18.10.2022 r. (druk nr 2697-A) nie uwzględniają wsparcia dla dużych przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego, w tym dużych spółdzielni rolniczych, których właścicielami są sami rolnicy. 

“Zaproponowane zamiany nie gwarantują zastosowania mechanizmu ceny gwarantowanej dla dużych podmiotów, które są największymi producentami żywności, skupują i przetwarzają najwięcej żywności, gwarantując konsumentom bezpieczeństwo dostaw żywności, a rolnikom gwarancję odbioru wyprodukowanych płodów rolnych. Musimy wyraźnie zaznaczyć, że brak takiego rozwiązania ograniczy skuteczność całego mechanizmu osłonowego. Spowoduje to, że dla ogromnej grupy podmiotów, ceny energii będą znacząco wyższe, co przełoży się na ceny żywności. W dalszej konsekwencji spowoduje wygaszanie produkcji, na skutek zbyt wysokich kosztów produkcji, utratę rynków eksportowych, spowodowaną brakiem konkurencyjności polskich produktów na rynkach zewnętrznych. W kolejnych krokach oznaczać to będzie, że przetwórcy nie będą w stanie zagwarantować ciągłości odbiorów płodów rolnych od rolników” – informują producenci żywności.

Producenci żywności

Ogromne ceny żywności mogą zachwiać całym sektorem

Producenci żywności zaznaczają jednocześnie, że to właśnie duże przedsiębiorstwa stanowią ponad 60 procent wartości produkcji oraz ponad 70 proc. wartości polskiego eksportu. Zawirowania w ciągłości produkcji skutkować będą gigantycznymi stratami zarówno dla sektora rolno-spożywczego jak i dla samych rolników. 

“Jesteśmy przekonani, że tak potężne zawirowania w łańcuchu produkcji żywności, jej magazynowania i dystrybucji zakończą się katastrofą polskiego sektora żywnościowego. Małe i średnie firmy, które także borykają się z gigantycznymi problemami, nie będą w stanie zaspokoić potrzeb związanych z wyżywieniem naszych obywateli. Już teraz słyszymy od firm zrzeszonych w naszych organizacjach, że gigantyczne koszty produkcji stawiają pod znakiem zapytania dalsze funkcjonowanie wielu zakładów, które dotychczas radziły sobie z i tak wysokimi kosztami działalności. Jednak tak ogromne ceny energii i gazu spowodować mogą ich zamknięcie i zaprzestanie produkcji oraz odbioru surowca od rolnika” – podkreślili producenci żywności.

Zdaniem producentów, zmiany te prowadzić będą do pogłębiającego się kryzysu żywnościowego i niepokojów społecznych.

“Dlatego apelujemy do Pana Premiera o natychmiastowe uwzględnienie dużych zakładów i spółdzielni przetwórczych oraz wielkopowierzchniowych mroźni w uchwalanych zmianach i włączenie dużych przedsiębiorstw do mechanizmów pomocowych” – czytamy w piśmie przesłanym do premiera.

“Mając na uwadze powyższe, wnosimy o dopisane do listy beneficjantów mechanizmu wsparcia podmioty przetwarzające i przechowujące żywność zaliczane do kategorii dużych przedsiębiorstw, zatrudniających powyżej 250 pracowników” – podsumowali producenci żywności.

Czytaj też: Nadzwyczajne posiedzenie Copa-Cogeca ws. kryzysu energetycznego

fot.Wikimedia

swiatrolnika.info 2022