Talk icon

Informacje

09-06-2022

Autor: Mateusz Chrząszcz

Producenci rolni z ułatwieniami przy składaniu wniosków do ARiMR

Producenci rolni

Senatorowie nie zgłosili poprawek do noweli ustawy o krajowym systemie ewidencji. Producenci rolni otrzymają nowe ułatwienia.

Przepisy mają ułatwić rolnikom składanie wniosków i dokumentów do ARiMR drogą elektroniczną. Ustawa trafi teraz pod głosowanie całego Senatu. Według ministerstwa rolnictwa nowelizacja wychodzi na przeciw oczekiwaniom producentów rolnych, którzy są w kontakcie z ARiMR i stawia większy akcent na elektroniczny obieg dokumentów. Nowe przepisy mają również uprościć archiwizowanie dokumentów przez Agencję.     

Nowelizacja ustawy wejdzie w życie?

Nowe regulacje mają umożliwić rolnikom składanie wniosków i dokumentów do ARiMR drogą elektroniczną. Chodzi m.in. o wpis do ewidencji producentów rolnych oraz o zmianę i korektę danych. Dotąd wnioski te były przyjmowane w wersji papierowej.

Nowelizacja ponadto umożliwi złożenie elektronicznego wniosku o wypłatę oraz wniosku o przyznanie pomocy (tzw. wniosku transferowego) w ramach działań zalesieniowych objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004–2006 i 2007–2013.

Producenci rolni otrzymają możliwość sporządzania elektronicznej kopii dokumentów, co ograniczy ilość miejsca przeznaczonego na przechowywanie akt spraw w postaci papierowej oraz umożliwi szybki dostęp do akt z każdego szczebla organizacyjnego ARiMR. Obecnie akta spraw przechowywane są wyłącznie w wersji papierowej.

Na co mogą liczyć producenci rolni?

Producenci rolni dzięki nowelizacji dostaną doprecyzowane przepisy dotyczące postępowań ze skopiowanymi elektronicznie dokumentami oraz z elektroniczną kopią dokumentów, a także przepisy dotyczące przyznawania pomocy w działaniach transferu wiedzy i doradztwa, objętych PROW 2014–2020.

W trakcie prac w Sejmie ustawę rozszerzono o zmiany w przepisach dot. gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa. Jedna ze zmian zakładała przekazanie 500 mln zł w br. nadwyżki, po uregulowaniu zobowiązań Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, na udzielanie pożyczek na zakup środków do produkcji rolnej czy na skup i przechowywanie, przetwarzanie produktów rolnych, a także na nabycie akcji i udziałów w spółkach handlowych oraz na zakup nieruchomości rolnych w celu poprawy struktury obszarowej gospodarstw.

Czytaj również: Pomoc suszowa za 2021 rok niedługo dostępna. Nie przegap naboru

PAP/fot.pixabay

swiatrolnika.info 2023