Talk icon

Informacje

16-04-2022

Autor: Karol Pepliński

Powstała Mazowiecka Dolina Wodorowa. Sygnatariuszami 37 podmiotów

Mazowiecka Dolina Wodorowa

Powołana została Mazowiecka Dolina Wodorowa. 37 podmiotów, instytucji i uczelni podpisało w Płocku umowy o powołaniu MDW, której liderem będzie PKN Orlen.

Wśród sygnatariuszy umów o powołaniu MDW, oprócz samego PKN Orlen, znaleźli się przedstawiciele m.in. Politechniki Warszawskiej i Politechniki Łódzkiej, Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, Agencji Rozwoju Przemysłu, Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, PERN i Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Powstała Mazowiecka Dolina Wodorowa

Mazowiecka Dolina Wodorowa, jak zapowiedziano podczas prezentacji jej celów, będzie miejscem rozwoju i następnie wdrażania nowych technologii wodorowych, a także kształcenia przyszłej kadry dla tego sektora gospodarki. W planach jest m.in. powołanie, adresowanej do studentów, Akademii Wodoru i Nowoczesnych Technologii.

Jak ocenił wiceminister klimatu i środowiska, „PKN Orlen to wielki potencjał gospodarczy w wielu obszarach energetycznych, w wielu obszarach innowacyjnych, nowych technologii, to również ogromny potencjał rozwojowy w nowej dziedzinie, w nowej gałęzi gospodarki, jaką jest gospodarka wodorowa”.

„Chcemy wspierać rozwój tego sektora. Przygotowujemy w tej chwili w Ministerstwie Klimatu i Środowiska duży pakiet legislacyjny, który dumnie nazwaliśmy ”Konstytucją dla wodoru”. To kilka ustaw i rozporządzeń wykonawczych, gdzie zaproponujemy system pomocy publicznej, wsparcia do produkcji wodoru nisko i zeroemisyjnego, również z odnawialnych źródeł energii” – podkreślił Zyska.

Mazowiecka Dolina Wodorowa

Mazowiecka Dolina Wodorowa będzie działać w formie otwartej

Wiceszef resortu klimatu i środowiska zaapelował jednocześnie do podmiotów i instytucji sektora wodorowego w Polsce, w tym sygnatariuszy MDW, aby byli aktywni w procesie tworzenia prawa, w tym poprzez rekomendacje i sugestie.

„Możemy pójść dalej, możemy budować nowy świat, nową gospodarkę opartą o wodór w technologiach nisko i zeroemisyjnych” – oświadczył Zyska.

Członek zarządu PKN Orlen ds. operacyjnych Józef Węgrecki zapowiedział, że Mazowiecka Dolina Wodorowa będzie działała w formule otwartej.

„Wszyscy, którzy widzą przyszłość w wodorze, są mile widziani. Jeżeli ktoś widzi się w naszych szeregach, to będzie ustanowiona struktura, która pozwoli na przystąpienie” - zapewnił.

Czytaj też: W Katowicach powstała Śląsko-Małopolska Dolina Wodorowa

PAP/fot.MKiŚ/fot.PKN Orlen

swiatrolnika.info 2023