O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

Informacje

09-07-2024

Autor: Świat Rolnika

Powrót Ustawy Odorowej: Nowe Regulacje dla Chlewni, Kurników i Farm

chlew

Trwają wstępne prace nad ustawą odorową, która ma wprowadzić nowe przepisy dla chlewni, kurników i farm

Obecnie w Ministerstwie Klimatu i Środowiska prowadzone są intensywne prace, mające na celu skonstruowanie kompleksowego rozwiązania regulującego zjawisko uciążliwości odorowych.

Proces ten realizowany jest we współpracy z wiodącymi jednostkami naukowymi - podkreśla Krzysztof Bolesta sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

W bieżącym roku mają być przeprowadzane konsultacje z ekspertami, zaś sama ustawa, jak zapowiada ministerstwo, ma być procedowana w parlamencie w 2025 r. Poprzednie założenia zakładały m.in., że nowo budowane duże obiekty inwentarskie będą mogły powstać w odległości minimalnej 500 metrów od zabudowań mieszkalnych (dla chowu lub hodowli zwierząt w liczbie większej niż 500 DJP).

Obawy rolników

Rolnicy są przeciwni powrotowi ustawy odorowej z kilku powodów, które głównie związane są z obawami dotyczącymi zwiększonych kosztów, biurokracji oraz ryzyka dla ich działalności. Proponowane regulacje mogą mieć znaczący wpływ na sektor rolniczy, szczególnie na budowę i eksploatację dużych chlewni, kurników oraz farm. Wprowadzenie nowych norm emisji zapachów może wymagać od rolników inwestycji w nowoczesne technologie redukujące emisje, co wiąże się z dodatkowymi kosztami. Rolnicy obawiają się także, że nowe przepisy będą wiązały się z dodatkowymi obowiązkami administracyjnymi, takimi jak prowadzenie szczegółowej dokumentacji, raportowanie poziomów emisji oraz częstsze kontrole. Prowadzenie pomiarów, sporządzanie raportów i przygotowanie się do inspekcji może być czasochłonne, co odciąga uwagę od codziennych zadań rolniczych.

Kary dla producentów żwyności?

Za nieprzestrzeganie nowych norm emisji zapachów mogą być nakładane kary finansowe, co stanowi dodatkowe ryzyko ekonomiczne dla rolników.
Wysokie koszty dostosowania do nowych przepisów mogą wpłynąć na konkurencyjność polskich rolników, zwłaszcza w porównaniu z producentami z krajów, gdzie regulacje mogą być mniej rygorystyczne. Chociaż celem ustawy jest poprawa jakości życia lokalnych mieszkańców, rolnicy mogą obawiać się, że nowe przepisy wywołają napięcia i konflikty z sąsiadami, zwłaszcza w sytuacjach, gdy skargi będą częste i mogą być nadużywane.
Wprowadzenie restrykcyjnych przepisów może również negatywnie wpłynąć na społeczności wiejskie, gdzie rolnictwo jest głównym źródłem utrzymania.

Źródło: wieścirolnicze.pl
 

swiatrolnika.info 2023