O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

Informacje

26-02-2022

Autor: Emilia Gromczak

Polskie firmy na Ukrainie – branża budowlana, samochodowa, meblarska

Polskie firmy na Ukrainie

Polskie firmy na Ukrainie działają m.in. w branży budowlanej, samochodowej. Najważniejsze inwestycję dotyczą sektora finansowego.  

Polska Agencja Inwestycji i Handlu przekazała, że na Ukrainie działa ponad 1 tys. polskich firm, a do najważniejszych polskich inwestycji na tamtejszym rynku zalicza się te, które dotyczą sektora bankowego i ubezpieczeniowego. Przywołując dane GUS, PAIH przypomniała, że obroty towarowe między Polską a Ukrainą wyniosły w 2020 r. 8,9 mld dolarów.

Polskie firmy na Ukrainie działają w wielu branżach 

Jak wskazali analitycy PAIH, polskie firmy na Ukrainie to tysiąc przedsiębiorstw. Do najważniejszych polskich inwestycji w tym kraju należą te dotyczące sektora finansowego (bankowego i ubezpieczeniowego).

"Jeżeli chodzi o polskie inwestycje w ukraiński sektor produkcji, do najważniejszych należą inwestycje w branży budowlanej, samochodowej, meblarskiej i odzieżowej"  wymienili.

Przywołując dane GUS, PAIH przypomniała, że obroty towarowe między Polską a Ukrainą wyniosły w 2020 r. 8,9 mld dol. (wzrost o 3,4 proc. r/r). Eksport sięgnął 5,9 mld dol. (wzrost o 7,4 proc. w stosunku do roku poprzedniego), a import 2,9 mld dol. (spadek o 3,8 proc. wobec 2019 r.).

polskie firmy na Ukrainie branże

Eksport i import

Polskie firmy na Ukrainie działają prężnie. Dodano, że największy udział w polskim eksporcie na Ukrainę w 2020 r. miały: wyroby przemysłu elektromaszynowego (1941,5 mln dol.; wzrost o 6 proc. rdr, 32 proc. polskiego eksportu na Ukrainę) - samochody, ciągniki drogowe, samoloty, odbiorniki TV, przewody elektryczne. Na drugim miejscu znalazły się wyroby przemysłu chemicznego (1260,7 mln dol.; wzrost o 2,6 proc. rdr, 21 proc. polskiego eksportu do tego kraju): leki, preparaty do prania, opony, nawozy mineralne i chemiczne. Trzecia największa grupa to artykuły rolno-spożywcze (862,8 mln dol., wzrost o 28 proc. rdr, 14 proc. polskiego eksportu na Ukrainę), a wśród nich sery (wzrost o ok. 240 proc. rdr.), karma dla zwierząt domowych, kawa, przetwory spożywcze, czekolada.

Z kolei największy udział w polskim imporcie z Ukrainy w 2020 r. miały: artykuły rolno-spożywcze (831,8 mln dol.; wzrost o 4,7 proc. rdr; 28 proc. importu z Ukrainy) - olej sojowy, słonecznikowy, makuchy, nasiona rzepaku. Na kolejnych miejscach znalazły się wyroby metalurgiczne (527,5 mln dol., spadek o 8 proc. rdr), w tym wyroby walcowane, żelazokrzemomangan oraz produkty mineralne (512,1 mln dol., spadek o 14 proc. rdr): rudy i koncentraty żelaza, energia elektryczna, glina ogniotrwała, benzol.

Polskie inwestycje zagraniczne na Ukrainie

Analitycy dodali, że według danych Państwowej Służby Statystyki Ukrainy 31 grudnia 2019 r. poziom polskich inwestycji zagranicznych w gospodarkę ukraińską sięgnął 693,7 mln dol.  "co stanowiło ok. 2 proc. wszystkich zagranicznych inwestycji w gospodarkę tego kraju". "

Po okresie spadku w latach 2013-2017, polskie firmy na Ukrainie (inwestycje) wykazuję tendencję wzrostową  z 571,3 mln dol. na 1.01.2018 r. do 632,1 mln dol. na 1.01. 2019 r"  wyliczyła PAIH.

Z kolei według danych NBP na koniec 2019 r. stan należności z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich na Ukrainie wynosił 352,5 mln dol. (odpowiednio 219,5 mln dol. na koniec 2018 r.; 122,5 mln dol. na koniec 2017 r.; 15,1 mln dol na koniec 2016 r. i 18,4 mln dol. na koniec 2015 r.).

Natomiast ukraińskie inwestycje bezpośrednie w gospodarkę Polski wyniosły, według Państwowej Służby Statystyki Ukrainy z 31 grudnia 2019 r., 8,1 mln dol. Zaznaczono, że według danych NBP ukraińskie inwestycje bezpośrednie w Polsce "mają tendencję spadkową".

Jak zwrócili uwagę eksperci PAIH, w ostatnich latach obserwuje się zwiększone zapotrzebowanie na pracowników z Ukrainy i szybki wzrost migracji zarobkowej. "Szacowana liczba Ukraińców zatrudnionych w Polsce wynosi ok. 1,2 miliona" – wskazali.

Czytaj również: Morawiecki: Działamy w kierunku nałożenia mocnych sankcji na Rosję

PAP/fot.pixabay.com

swiatrolnika.info 2023