O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

Informacje

05-08-2022

Autor: Sebastian Wroniewski

Polski sektor drobiarski – konferencja podsumowująca stan branży

Polski sektor drobiarski

W Warszawie odbyła się konferencja prasowa KRD-IG z prezentacją raportu, który podsumował, w jakim stanie znajduje się polski sektor drobiarski. 

Przedstawione zostały wyniki publikacji KRD-IG i PKO BP pt. „Polski sektor drobiarski – przejściowe problemy czy trwałe załamanie trendu wzrostu produkcji?”. W trakcie konferencji poruszony również został bardzo istotny dla branży drobiarskiej oraz całego sektora rolno-spożywczego temat braku zabezpieczenia przed niedoborami energii elektrycznej, gazu oraz węgla.

Polski sektor drobiarski zanotował spadek produkcji w 2021 roku

W 2021 roku polski sektor drobiarski zanotował pierwszy spadek produkcji od momentu akcesji Polski do UE. Dane za pierwsze miesiące 2022 potwierdzają wzrost produkcji drobiarskiej, co prawdopodobnie jest efektem wyższych cen drobiu w drugim kwartale br. 

– Polska jest największym producentem drobiu w UE. Według KE udział Polski w unijnej produkcji drobiu w 2021 wyniósł 19,1%;
– Wartość krajowej produkcji drobiu w latach 2004-2021 rosła w średniorocznym tempie 7,8% w porównaniu do 4% rocznego wzrostu w przypadku całej produkcji rolniczej;
– Udział Polski w unijnej produkcji drobiu zwiększył się z 10% w 2004 r. do blisko 20% w 2020 roku;
– W 2022 roku producenci mięsa drobiowego zmagają się z niepewnością związaną z grypą ptaków, presja kosztów pasz oraz nośników energii, oraz turbulentną sytuacją geopolityczną.

Polska od 2014 roku jest niekwestionowanym liderem produkcji drobiu w Unii Europejskiej. Wyniki te udaje się osiągać mimo występującej w ostatnich latach grypy ptaków, pandemii COVID-19, czy wzrostu kosztów produkcji. Polski sektor drobiarski to także lider jakości. Na każdym etapie produkcji mięsa drobiowego obowiązują u nas najwyższe unijne standardy zgodne z koncepcją od pola do stołu. Dzięki temu możemy być pewni, że finalny produkt dostępny na półkach sklepowych jest bezpieczny i zdrowy – powiedział na początku konferencji prasowej Dyrektor Generalny KRD-IG Dariusz Goszczyński.

Polski sektor drobiarski

Problemy dotykające polską branżę

Na konferencji prasowej Mariusz Dziwulski z PKO BP przestawił najważniejsze wnioski z przygotowanego razem z KRD-IG raportu branżowego. Zaprezentowane zostały najnowsze dane dotyczące produkcji drobiu w Polsce oraz problemy, z jakimi zmaga się obecnie polski sektor drobiarski. Przedstawiciel PKO BP omówił także strukturę eksportu, wpływ grypy ptaków na krajową produkcję oraz pandemii COVID- 19 na decyzje konsumenckie, a także nakreślił perspektywy na rozwój polskiego drobiarstwa.

 W trakcie konferencji poruszony również został bardzo istotny dla branży drobiarskiej oraz całego sektora rolno-spożywczego temat braku zabezpieczenia przed niedoborami energii elektrycznej, gazu oraz węgla. Oznacza to, że zbliżający się okres jesienno-zimowy będzie kolejnym wyzwaniem dla branży.  Obiekty produkcyjne wymagają utrzymania właściwej temperatury w chowie drobiu, co wiąże się z koniecznością zabezpieczenia np. węgla lub gazu celem ogrzania budynków.

Podmioty ubojowe i przetwórcze wymagają zabezpieczenia w gaz i energię elektryczną. Utrzymanie produkcji w okresie jesienno-zimowym wymaga zapewnienia dostępu do powyższych źródeł całemu łańcuchowi produkcyjnemu. Mając na względzie zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego oraz utrzymanie w trakcie produkcji właściwego dobrostanu zwierząt, konieczne jest zakwalifikowanie sektora rolno-spożywczego jako strategicznej gałęzi gospodarki, umożliwiając jej zachowanie ciągłości produkcji.  

Czytaj też: Polska produkcja piskląt brojlerów bije rekordy wszech czasów

krd-ig.pl/fot.Twitter

swiatrolnika.info 2023