Talk icon

Informacje

12-10-2021

Autor: Sebastian Wroniewski

Polski Ład dla polskiej wsi zaprezentowany w Przysusze

Polski Ład

W Przysusze premier Mateusz Morawiecki, wicepremier Jarosław Kaczyński, minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda oraz komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowskich, zaprezentowali Polski Ład dla polskiej wsi.

Polski Ład dla polskiej wsi zaprezentowany

Polski Ład dla polskiej wsi 7 kluczowych zmian:

Polski Lad dla polskiej wsi

- Dopłaty powyżej średniej unijnej dla małych i średnich gospodarstw
- Przejście na emeryturę rolniczą bez konieczności przekazania gospodarstwa
- Nowy system ubezpieczeń upraw dla rolników
- 15 tys. zł na budowę zbiornika retencyjnego w gospodarstwie
- Bezpłatne miejsca do handlu rolniczego w miastach
- 4,5 miliarda złotych na odbudowę polskiego przetwórstwa oraz sprzedaż i produkcję żywności w gospodarstwie rolnym
- Więcej pieniędzy na walkę z ASF i odbudowa produkcji trzody chlewnej

Jesteśmy reprezentantem polskiej wsi. Jesteśmy dumni z tego zaszczytu.

– podkreślił prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, prezentując Polski Ład.

Wicepremier zwrócił również uwagę na zbyt dużą rozbieżność pomiędzy cenami płaconymi rolnikom, a cenami produktów oferowanych konsumentom. Przypomniał ponadto o wprowadzonych ułatwieniach dla rolników w rolniczym handlu detalicznym, a także poinformował o kolejnych inicjatywach pozwalających na eliminowanie zbyt dużej liczby pośredników. Zapowiedział odbudowę pogłowia trzody chlewnej oraz walkę z ASF. Zwrócił przy tym uwagę na znajdujący się w Sejmie nowy projekt ustawy o prawie łowieckim, który powinien przyczynić się do skuteczniejszej walki z populacją dzików, a także ułatwić rolnikom uzyskiwanie odszkodowań za szkody łowieckie. Odszkodowania te będzie rolnikom wypłacała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Będzie utworzony Fundusz Ubezpieczeń Rolniczych.

– zapowiedział prezes Jarosław Kaczyński i dodał, że w budżecie zagwarantowane zostały na ten cel 3 mld złotych.

Wicepremier poinformował również o wzroście wsparcia bezpośredniego dla małych gospodarstw, dla rodzinnych gospodarstw rolnych, które będą mogły uzyskać dopłaty bezpośrednie większe niż średnia europejska.

Żywienie alpak – hodowla zwierząt na runo w Polsce

Polski Ład – zmiany w rolniczych emeryturach

Premier Mateusz Morawiecki odnosząc się do czasów bezwzględnej transformacji lat 90-tych podkreślił, że polska wieś zawsze była wierna Polsce, ale Polska nie zawsze była wierna polskiej wsi. Zapowiedział programy wspierające tereny popegeerowskie, na które Polski Ład skieruje środki i inwestycje.

Szef rządu zapewnił, że każdy rolnik, który będzie się chciał ubezpieczyć dostanie dopłatę od państwa w maksymalnej, możliwej wysokości, na jaką pozwala prawo unijne. Premier przypomniał także, że Polski Ład zagwarantuje, iż rolnik przechodząc na emeryturę nie będzie musiał zbywać gospodarstwa.

W ramach tych zmian, które przedstawiamy likwidujemy też obowiązek uzyskania pozwoleń na budowę obiektów gospodarskich do 300 m2.

– zapowiedział premier Mateusz Morawiecki.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda stwierdził, że problemy na polskiej wsi można podzielić na dwa główne problemy – mała opłacalność i duża liczba pośredników.

Minister zapowiedział, że Polski Ład pozwoli rolnikom na szersze możliwości zbytu swoich produktów m.in. w Internecie, na darmowych targowiskach lub też w ramach regionalnych centrów sprzedaży. Będą też ułatwienia w zakresie magazynowania wytworzonych w gospodarstwie produktów. Kolejnym ułatwieniem będzie agroport, nad którym nadzór będzie miał resort rolnictwa.

Ponad 97 procent rolników w Polsce będzie miało wyższe dopłaty.

– powiedział szef resortu rolnictwa.

Na odbudowę polskiego przetwórstwa przeznaczamy 4,5 mld złotych.

– zapowiedział minister rolnictwa Grzegorz Puda.

Po raz pierwszy w przyszłym roku będzie nowy ubezpieczyciel dla rolników. Na dopłaty do ubezpieczeń przygotowaliśmy 1,4 mld złotych.

– poinformował minister Grzegorz Puda.

Minister powiedział ponadto o przygotowywanych zmianach legislacyjnych, które zabezpieczą produkcję rolną i możliwość wykonywania prac polowych w różnych porach dnia i nocy.

Polski Ład – wsparcie dla młodych rolników

Polski Ład przewiduje też kolejne wsparcie, którym Polski Lad dla polskiej wsi będzie bon edukacyjny dla młodych ludzi z obszarów wiejskich. Będą także rozbudowywane szkoły, przedszkola i żłobki.

Chcemy, aby młodzi ludzie wiązali swoją przyszłość z wsią i rolnictwem.

– podkreślił minister Grzegorz Puda.

Szef resortu rolnictwa zaznaczył także rolę małych i średnich gospodarstw rolnych, które dbają o nasze bezpieczeństwo żywnościowe, ale również dbają o zachowanie tradycji i zwyczajów.

Polska wieś będzie wzorem dla innych krajów.

– zapewnił minister Grzegorz Puda.

Uczestniczący w uroczystości komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski dziękował wszystkim polskim rolnikom, którzy wnieśli wielki wkład w zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego w Polsce, ale też i w Europie. Komisarz podkreślił, że polskie propozycje zaprezentowane przez Polski Ład dla polskiej wsi bardzo dobrze wpisują się w kierunek zmian zaproponowanych w Unii Europejskiej.

Komisarz zwrócił uwagę, że właśnie takie rolnictwo, jakie jest w okolicach Przysuchy, jest rolnictwem rozwijającym się w zgodzie z naturą.

Wszystko, co proponujemy to dobrowolne programy. Nikt nikogo do niczego nie będzie zmuszał.

– zapewnił komisarz Janusz Wojciechowski w kontekście unijnego Zielonego Ładu.

Komisarz przyznał, że do tej pory wieś była dyskryminowana, ale w nowej perspektywie to się zmieni i będzie ściśle monitorowane.

Polska ma 34,5 mld euro do dyspozycji na rolnictwo.

– zwrócił uwagę unijny komisarz i z uznaniem podkreślił, że polski program Krowa+ jest doskonałym programem, który stał się wzorcowym.

Komisarz zapewnił, że czyni wszystko, co możliwe, aby wszystkie kraje były traktowane równo i sprawiedliwie, zgodnie z traktatowymi zapisami.

gov.pl/fot.MRiRW

swiatrolnika.info 2023