O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

Informacje

19-06-2023

Autor: Świat Rolnika

Polska branża mięsna umacnia się! UPEMI będzie współpracować z IGRem oraz PIH

UPEMI IGR

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego podpisała porozumienia o współpracy z Instytutem Gospodarki Rolnej oraz Polską Izbą Handlu. 

Jest to kolejny krok w celu zapewnienia lepszej jakości usług dla polskiej branży mięsnej, nie tylko na rynku polskim, ale również zagranicznym. Według przedstawicieli sygnatariuszy porozumienia, współpraca jest konieczna i wynika wprost ze zmian i wyzwań, jakie czekają polskie rolnictwo w najbliższych latach. 

UPEMI, IGR i PIH podpisały porozumienie o współpracy

Polskie rolnictwo jeszcze nigdy w historii nie miało do czynienia z tak dynamicznymi zmianami. Oprócz wewnętrznych uregulowań Unii Europejskiej związanych z wprowadzeniem Zielonego Ładu czy strategii „Od pola do stołu”, mamy również do czynienia ze zmieniającymi się gustami konsumentów, a coraz większy wpływ zaczyna odgrywać geopolityka. Bardzo wyraźnie widać to w polskiej branży mięsnej. Zarówno hodowcy i przetwórcy muszą poszukiwać nowych rozwiązań, które z jednej strony sprawią, że będą mogli się rozwijać, a z drugiej utrzymać dominującą pozycję w Europie. Równie istotne jest spowodowanie zmian w sposobie funkcjonowania organizacji branżowych, które powinny podążać za wyzwaniami hodowców i przetwórców, a w wielu wypadkach nawet je wyprzedzać. 

Od wielu już lat hodowcy i przetwórcy podnoszą kwestię uregulowania i unormowania relacji z sieciami handlowymi. Często na ten temat wypowiadali się również politycy, jednak rozwiązań nadal brakuje. 

- Postanowiliśmy wziąć sprawy w swoje ręce – mówi Wiesław Różański prezes zarządu UPEMI – uważam, że najlepszą formą rozpoczęcia współpracy, która będzie korzystna dla wszystkich zainteresowanych, jest rozmowa i współpraca. Relacje przedstawicieli handlu z hodowcami i przetwórcami to skomplikowany i trudny temat, uważam jednak, że jakiekolwiek zmiany mogą zaistnieć jedynie wtedy, kiedy świadomie i otwarcie będziemy podchodzić do wzajemnych potrzeb. Dzięki podpisanemu porozumieniu będziemy mogli mówić wspólnym głosem w sytuacjach, kiedy zarówno handel i dostawcy będą musieli mierzyć się z niekorzystnymi trendami rynkowymi lub decyzjami administracyjnymi godzącymi w zarówno w dostawców jak i przedstawicieli handlu. Podpisanie porozumienia jest najlepszym dowodem na to, że taka obopólnie korzystna współpraca jest możliwa, należy do niej podejść konstruktywnie. 

Ostatnie lata obfitowały w wiele sukcesów polskiej branży mięsnej na rynkach zagranicznych. Do takich można zaliczyć coraz mocniejszą pozycję polskiej wołowiny na rynku japońskim, bardzo optymistyczne perspektywy eksportu do Korei Południowej oraz tradycyjnie mocna pozycja w krajach Unii Europejskiej. Tak mocne wyjście na rynki zagraniczne zmusza do podjęcia działań o charakterze międzynarodowym – nie tylko tych handlowych, ale również w kontaktach z organizacjami reprezentującymi branżę mięsną w krajach UE i administracją na poziomie Komisji Europejskiej. Jest to bardzo istotne ze względu na fakt, że w najbliższym czasie zapadać będą decyzje dotyczące kształtu europejskiego rolnictwa w związku z Zielonym Ładem i rozwojem polityki ochrony środowiska. O ile tego typu działania muszą być podejmowane, to należy równocześnie jak najlepiej zabezpieczyć interesy polskich hodowców i przetwórców. Dlatego też należy wzmocnić głos branży w kontaktach z decydentami na poziomie UE jak i krajowym. W tym procesie najlepiej wykorzystywać głos jak największego grona ekspertów. Zapewnić ma to podpisanie porozumienia z Instytutem Gospodarki Rolnej. 

- Jestem przekonany, że połączenie kompetencji zespołu UPEMI oraz Instytutu Gospodarki Rolnej pozwoli na znaczne wzmocnienie głosy branży w kontaktach z administracją publiczną – twierdzi Szczepan Wójcik prezes IGR – doświadczenia ostatnich lat wyraźnie pokazują, że decyzje zapadające w Polsce i w Europie mają bardzo duży wpływ na sytuację hodowców i przetwórców. Połączenie naszych kompetencji i tym samym wzmocnienie głosu całej branży może przynieść tylko pozytywne efekty.

swiatrolnika.info 2023