Talk icon

Informacje

16-05-2022

Autor: Mateusz Chrząszcz

POLPIG: Nie karzmy rolników, którzy walczą z ASF

ASF

Obecnie producenci, których chlewnie znajdują się w czerwonej strefie ASF, są oskarżani o sprzedaż trzody chlewnej po obniżonej cenie.

Jednocześnie straty rolników nie są rekompensowane środkami przeznaczonymi na walkę z afrykańskim pomorem świń. Zasada rekompensaty wydawałaby się sprawiedliwa, gdyby nie dotyczyła zarówno rolników, którzy nie szczędzili wysiłków i nie podjęli działań zapobiegających przenoszeniu ASF, jak i tych, którzy zlekceważyli wymogi bezpieczeństwa biologicznego. , co mogłoby przyczynić się do wybuchu pandemii.

Hodowcy nie mogą być karani

Sytuacja nie zachęca do żadnych działań, ponieważ wszyscy producenci muszą ponieść takie same konsekwencje w przypadku wystąpienia ASF. W ekonomii takie zjawisko nazywa się freeridem, odnosi się do sytuacji, w której kilka podmiotów nie przyczynia się do wspólnego wysiłku, ale czerpie z nich korzyści lub przynosi taką samą stratę, niezależnie od poziomu ich wysiłku. Nauka wskazuje, że taka sytuacja zniechęca do podejmowania wspólnych wysiłków.

Aby tego uniknąć, POLPIG zaleca równoważenie dochodów w strefach ASF. Oznacza to, że różnicę w cenie pomiędzy strefą wolną od ASF a czerwoną należy pokryć ze środków publicznych przeznaczonych na walkę z pomorem. POLPIG wzywa do równości dochodów jako stałego wsparcia dla rolników z czerwonej strefy, którzy wdrożyli zasady bioasekuracji. Jednak wypłata środków publicznych musi być powiązana z dokonaną przez PLW oceną wdrażania zasad bezpieczeństwa biologicznego w gospodarstwie. Twierdzenie, że nie stosuje się żadnych zasad bioasekuracji, powinno wykluczać podmioty z pomocy w postaci bilansu dochodów.

ASF

Tanie pożyczki dla walczących z ASF

Po zwiększeniu środków w planie finansowym na 2022 r. ARiMR znowu będzie przyznawał niskooprocentowane pożyczki dla producentów świń. Pożyczki będą udzielane dla producentów, którzy utrzymywali te zwierzęta na obszarach ASF, nieoprocentowanych pożyczek na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych. Ich wypłata następuje w terminie do 30 dni od dnia udzielenia pożyczek. Nabór wniosków o pożyczkę prowadzony jest w trybie ciągłym. Wnioski składane są do Kierownika Biura Powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta świń.

Pomoc w formie nieoprocentowanych pożyczek na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych została uruchomiona przez ARiMR w 2017 r. Dotychczas Agencja udzieliła 910 pożyczek na kwotę nieco ponad 187 mln zł, a tylko w 2022 r. zainteresowanym przyznano 157 pożyczek w kwocie 45 mln zł. Maksymalny okres spłaty takich pożyczek to 10 lat, a jej wysokość uzależniona jest od kwoty zobowiązań cywilnoprawnych, liczby stad oraz średniorocznej liczby świń utrzymywanej w 2018 r. w danym stadzie, a także wysokości dostępnego limitu pomocy de minimis.

Czytaj również: Zmiana obszarów objętych ograniczeniami ASF. Sprawdź co się zmienia

POLPIG/fot.pixabay

swiatrolnika.info 2022