Talk icon

Informacje

20-06-2022

Autor: Sebastian Wroniewski

POLPIG i #HodowcyRazem apelują w sprawie eko-schematów

#HodowcyRazem

POLPIG wraz z członkami inicjatywy #HodowcyRazem apeluje w piśmie skierowanym do polskich władz o zmiany w planie wprowadzania eko-schematów.

Krajowy Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej zdecyduje o przyszłości polskiego rolnictwa. Polscy hodowcy zwierząt doskonale zdają sobie sprawę z wyzwań, jakie przed nimi stoją. Nasilają się oczekiwania konsumentów wobec produktów zwierzęcych, aby były one wytwarzane w warunkach podwyższonego dobrostanu zwierząt, a także z poszanowaniem środowiska.

POLPIG i #HodowcyRazem apelują do polskich władz

Trwają prace legislacyjne nowej unijnej polityki promocji o budżecie około 200 mln EUR rocznie.  Wg unijnej strategii „od pola do stołu”, nowa polityka będzie wspierać promocję mięsa, o ile było ono wytworzone, metodami zrównoważonymi i niskoemisyjnymi. Kluczowymi filarami zrównoważonej produkcji zwierzęcej są dobrostan zwierząt, redukcja emisji oraz odporność ekonomiczna. Analiza najbliższych wyzwań i aktualnej propozycji Krajowego Planu Strategicznego (KPS) prowadzi nas do wniosków, że niezbędne są zmiany w tym planie, które ułatwią polskim rolnikom dostosowanie się do realiów zmieniającego się świata.

W związku z powyższym przedstawiciele organizacji rolniczych w Polsce zorganizowanych w ramach inicjatywy #HodowcyRazem oraz Polski Związek  Niezależnych Producentów Świń wnoszą o to, by w ramach finalizowanych obecnie prac nad Krajowym Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej, zawarte w tym planie tzw. eko-schematy, obejmujące 25 % koperty dopłat bezpośrednich oprzeć na dwóch głównych działaniach tj.:

– Na wsparciu dobrostanu zwierząt, przez którą to pomoc, mocno preferowaną przez UE, rozpocznie się odbudowa hodowli zwierząt w małych i średnich gospodarstwach rodzinnych, dziś z tych gospodarstw wypieranej na skutek postępującej koncentracji produkcji rolniczej. W latach 2010-2020 liczba gospodarstw rolnych prowadzących chów bądź hodowlę zwierząt zmniejszyła się z 914 tysięcy do 574 tysięcy. W ciągu 10 lat ponad 340 tysięcy gospodarstw zaprzestało produkcji zwierzęcej, każdego dnia prawie 100 gospodarstw rolnych w Polsce, głównie małych i średnich gospodarstw rodzinnych;
– Wspieraniu rolnictwa węglowego, metod rolniczych sprzyjających pochłanianiu dwutlenku węgla i ochronie gleby i które w przyszłości pozwoli włączyć rolników w korzystny dla nich system handlu pozwoleniami na emisję CO2.

POLPIG, #HodowcyRazem oraz Polski Związek Niezależnych Producentów Świń wnoszą ponadto o:

– Wsparcie uprawy roślin miododajnych poprzez połączenie z produkcją miodu. W obrębie 1 km od kwitnącej uprawy takich roślin winno znaleźć się co najmniej 7 rodzin pszczelich.
– By w ramach II filara WPR, czyli Rozwoju Obszarów Wiejskich przewidzieć fundusze na inwestycje w eko-schematy, czyli w dobrostan zwierząt, rolnictwo węglowe oraz poprawę bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta.

#HodowcyRazem

Według hodowców eko-schematy powinny podlegać stopniowaniu

#HodowcyRazem uważają, że oba te eko-schematy powinny podlegać stopniowaniu, na zasadzie, że im więcej dobrostanu i im więcej wkładu w zachowanie węgla w glebie, tym wyższa płatność dla rolnika.

Ich zdaniem pomoc dla młodego rolnika winna być kierowana w sytuacji gdy jest on nie tylko zarządzającym gospodarstwem, ale również gdy jest współzarządzającym wielopokoleniowym gospodarstwem rodzinnym.

Pomoc w zakresie systemów jakości powinna być kierowana w większym stopniu na gospodarstwo, co pozwoli znacznie efektywniej wykorzystać środki na wzmocnienie pozycji rolnika w łańcuchu dostaw zarówno przez małe i średnie gospodarstwa rodzinne jak i przez większe podmioty.

#HodowcyRazem podkreślili, że rolnictwo węglowe jest kolejnym kluczowym dla polskich rolników działaniem i przesyłamy w załączeniu konkretną propozycję rozwiązań.

Czytaj też: Ekoschematy w Krajowym Planie Strategicznym do poprawy

polpig.pl/fot.Pixabay

swiatrolnika.info 2023