Talk icon

Informacje

19-08-2021

Autor: Sebastian Wroniewski

Pogłębianie Wisły – Wody Polskie podpisały umowę na inwestycję

Pogłębianie Wisły

17 sierpnia została podpisana umowa na pogłębianie Wisły w Płocku w dwóch lokalizacjach: przy bramie przeciwpowodziowej i w okolicy Maszewa. Prace utrzymaniowe mają na celu zwiększyć bezpieczeństwo powodziowe, ułatwić spływ lodu oraz przeciwdziałać powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych. Z okazji rozpoczęcia inwestycji, zorganizowano briefing prasowy z udziałem Krzysztofa Wosia, Zastępcy Prezesa Wód Polskich ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą.

Pogłębianie Wisły oznacza usunięcie 54 tysięcy metrów sześciennych urobku

Dotrzymujemy słowa. Wody Polskie zapowiedziały, że po 15 sierpnia rozpoczniemy prace udrożnienia Wisły na odcinku płockim. Właśnie dzisiaj specjalistyczny sprzęt rozpoczął prace pogłębiarskie przy przegrodzie śryżowej w okolicy Maszewa

– powiedział Wiceprezes Krzysztof Woś.

Dzięki przeprowadzonym robotom usunięte zostanie łącznie 54.000 m³ urobku. Pogłębianie Wisły i prace z tym związane, są konieczne do wykonania, ponieważ obecnie w okresie zimowym z uwagi na małe głębokości Wisły w Płocku utrudnione jest prowadzenie akcji lodołamania oraz spław lodu, co w konsekwencji grozi tworzeniem się zatorów lodowych stanowiących realne zagrożenie powodziowe.

Planowane pogłębianie Wisły ma na celu udrożnianie koryta Wisły, a co za tym idzie – poprawę bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

Zadanie pn. „Udrożnienie rzeki Wisły na terenie działania Zarządu Zlewni we Włocławku w dwóch lokalizacjach: Lokalizacja nr 1: Udrożnienie rzeki Wisły w km 633+280 – 633+780 (brama przeciwpowodziowa w Płocku), Lokalizacja nr 2: Udrożnienie rzeki Wisły w km 636+200 – 637+200 (okolice Maszewa)” będzie realizowane najpóźniej do 30 września 2021 roku, a jego wartość wynosi 1 345 000 zł.

Czytaj też: Zbiornik przeciwpowodziowy – deweloper chce zablokować budowę?

Pogłębianie Wisły – ochrona przeciwpowodziowa jest jednym ze statutowych zadań Wód Polskich

W kolejnych miesiącach pogłębianie Wisły będziePoglebianie Wisly 02 kontynuowane w innych lokalizacjach: Rakowo, Wychódźc, Kępa Polska, Dobrzyków, Gmury, Radziwie, Rokicie. Wykonawca zadania pn. „Wykonanie badań batymetrycznych wraz z opracowaniem operatów wodnoprawnych i uzyskaniem decyzji umożliwiających prowadzenie robót bagrowniczych na rzece Wiśle w podziale na części” zrealizował już Etap I umowy.

Obejmował on wykonanie badań batymetrycznych kształtu dna wskazanych odcinków Wisły i określenie kubatury materiału do wydobycia. Etap II obejmuje uzyskanie zgody z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Po uzyskaniu decyzji środowiskowych i pozwoleń wodnoprawnych możliwa będzie dalsza realizacja zadania.

Ochrona przeciwpowodziowa jest jednym ze statutowych zadań Wód Polskich. Powódź jest zjawiskiem naturalnym, któremu nie sposób zapobiec, dlatego działania należy skierować w stronę zmniejszenia strat poprzez ograniczanie tzw. ryzyka

wody.gov.pl/fot.Twitter

swiatrolnika.info 2023