O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

Informacje

28-11-2022

Autor: Świat Rolnika

Po jakie warzywa i owoce najchętniej sięgamy? Nowy raport

warzywa i owoce

Znamy najpopularniejsze warzywa i owoce listopada. Na pierwszych miejscach plasują się ziemniaki i jabłka. Rośnie borówka, boczniak oraz cukinia. 

Gdyby w punktach sprzedaży dostępne były informacje o odmianach warzyw i owoców, to prawie trzy czwarte (73%) Polaków zwracałoby na nie uwagę. To wyniki najnowszego sondażu Kantar realizowanego na zlecenie Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw. W listopadzie najczęściej kupowaliśmy ziemniaki (98%), pomidory (90%) oraz cebulę (87%). Wśród owoców jabłka (89%), gruszki (49%) i borówki (25%). Porównując wyniki do listopada ubiegłego roku, najbardziej (o 9%) wzrosło spożycie borówki, która zyskała ponad 0,6 mln nowych konsumentów. 

Warzywa i owoce w diecie Polaków

W listopadzie tylko 15% Polaków odżywiało się zgodnie z zaleceniami dietetyków, tzn. minimum połowę tego, co jemy, stanowią warzywa i owoce. Wskaźnik „Wczoraj na talerzu” był w listopadzie na niskim poziomie (43,3 pkt). Wskazuje to na niedostateczny udział warzyw i owoców na talerzach przeciętnego Polaka.

W celu poprawy tego stanu ze środków Funduszu Promocji Owoców i Warzyw monitorowana jest konsumpcja kilkudziesięciu gatunków owoców i warzyw (wyniki są publicznie dostępne na stronie WczorajNaTalerzu.pl). Regularnie badane są też kolejne percepcje i składowe procesów decyzyjnych.

Do tej pory za kluczowe uznać można było trzy czynniki: dostępność ulubionych gatunków, dbałość o zdrowie i możliwość jedzenia warzyw i owoców w postaci smacznych dań (czas, pomysłowość i umiejętność ich przygotowania).

Na początku listopada Kantar zapytał respondentów o to, czy zwracają uwagę na odmiany owoców i warzyw oraz o ich preferencje co do dostępności informacji o nich. 

  • 43% badanych regularnie sprawdza, z jakimi warzywami i owocami ma styczność. 29% zwraca uwagę na odmiany, ale nie potrzebuje informacji w miejscu zakupu. Nieco, ponad co piąty ankietowany (22%) chciałby, aby taka informacja znajdowała się w miejscu sprzedaży. 
  • Gdyby w punktach sprzedaży dostępne były informacje o odmianach warzyw i owoców, to prawie trzy czwarte (73%) Polaków zwracałoby na nie uwagę.
  • Niespełna połowa Polaków (49%) nie zwraca uwagi na odmiany owoców i warzyw. Natomiast 27% robiłoby to, gdyby w miejscach sprzedaży byłaby dostępna informacja o odmianach. 22% nie jest zainteresowana taką informacją.
  • 5% badanych udzieliło odpowiedzi „nie wiem”. 

Badani, w których przypadku wartość wskaźnik „Wczoraj na Talerzu” wskazuje, że odżywiają się zgodnie z zaleceniami dietetyków, czyt. "odżywiają się lepiej" (niż 85% populacji), częściej niż inni zwracają uwagę na odmiany warzyw i owoców (56% vs. 43% w populacji).

Warzywa i owoce

Konsumpcja owoców w listopadzie  

Podobnie jak w poprzednich latach w listopadzie najpopularniejszym owocem były jabłka, które w tygodniu poprzedzającym badanie spożywało dziewięciu na dziesięciu Polaków (89%). Jabłka jedzone były też najczęściej. 11% Polaków jadło je codziennie, a dalsze 14% 4-5 razy w tygodniu. 

Na drugim miejscu wśród polskich owoców znalazły się gruszki, które jadło 49% badanych. To mniej niż przed miesiącem o 6 p.p.

Jedna czwarta (25%) Polaków na początku listopada jadła borówki. To więcej niż przed rokiem (o 2 p.p.).

Mniej niż jedna czwarta osób jadła w listopadzie maliny (22%), a 15% spożywało truskawki.

Spożycie jabłek, w stosunku do zeszłego miesiąca, wzrosło o 7 p.p.. Sezonowy spadek odnotowano w przypadku malin (o 16 p.p.), borówek (o 9 p.p.), jeżyn (o 8 p.p.), porzeczek (o 4 p.p.) i śliwek (o 4 p.p.).

Polskie superowoce 

Borówkę w listopadzie jadło 8,1 mln Polaków. W porównaniu do listopada 2021 spożycie borówki wzrosło (o 2 p.p.). Uwzględniając wyjściowe wielkości, spożycie borówek wzrosło "listopad do listopada" 0 9%.

Polski sezon zbiorów owoców jagodowych zakończył się w okresie, kiedy realizowane było badanie. Jagodową sztafetę kończy minikiwi, które w październiku przebiło poziom 5 mln konsumentów w miesiącu. 

Kończące polskie sezon minikiwi, borówki i truskawki to gatunki, które odnotowują największy wzrost konsumpcji, wśród wszystkich badanych przez Kantar gatunków.  

Konsumpcja warzyw w listopadzie 

Najpopularniejszym warzywem w listopadzie były ziemniaki, których konsumpcję w tygodniu poprzedzającym badanie deklaruje 98% Polaków.

Na drugim miejscu wśród warzyw znalazły się pomidory, które jadło 90% badanych, natomiast trzecie miejsce należało do cebuli (87%).

Konsumpcja marchwi, pomidorów, a także ogórków, cebuli i papryki jest wysoka przez cały rok, a obserwowane wahania sezonowe niewielkie. To ulubione warzywa Polaków, które dostępne i jedzone są niezależnie od sezonu.

W rankingu popularności kolejne miejsca zajmują: marchew (82%), ogórki (81%) oraz kapusta (66%).

W porównaniu do października spadło spożycie: pomidora (o 5 p.p.), pieczarki (o 5 p.p.), ogórka (o 4 p.p.) oraz cukinii (o 3 p.p.). 

Owoce i warzywa podczas poszczególnych posiłków

Polacy najczęściej jedzą warzywa i owoce na obiad – 91% osób, które w ogóle jadły ten posiłek.

74% respondentów deklaruje, że w dniu poprzedzającym badanie jadło warzywa i owoce na śniadanie, natomiast 62% na kolację. Jako przekąski warzywa i owoce spożywało odpowiednio 48%, a 44% na drugie śniadanie. Najmniej Polaków jadło warzywa i owoce na podwieczorek (34%).

Najbardziej wartościowym pod względem zawartości warzyw i owoców posiłkiem Polaków jest obiad. W przypadku 47% badanych co najmniej w połowie składa się z warzyw i owoców. Respondenci najczęściej deklarują spożywanie jedynie warzyw i owoców w przekąskach (16%).

Najrzadziej (21%) co najmniej połowę posiłku stanowiły warzywa i owoce w przypadku kolacji.

Wskaźnik “Wczoraj na talerzu”

Jedynie 15% Polaków odżywiało się w listopadzie zgodnie z zaleceniami dietetyków – minimum połowę tego, co jedzą stanowiły warzywa i owoce.

59% Polaków ma dietę zbyt ubogą w warzywa i owoce, przy czym u 41% jednak pojawiały się one w przynajmniej połowie posiłków (choć za mało). 18% badanych jadło bardzo mało warzyw i owoców, a nawet nie jadło ich wcale.

Wskaźnik „Wczoraj na talerzu” przyjął w listopadzie wartość 43,3 pkt., czyli był na niskim poziomie. Wskazuje to na niedostateczny udział warzyw i owoców w diecie przeciętnego Polaka.

„Wczoraj na talerzu” jest to syntetyczny wskaźnik obrazujący sposób odżywiania się badanych. Przyjmuje on wartości od 0 pkt. (dla osoby, która poprzedniego dnia nie jadła warzyw i owoców w ogóle) do 100 pkt. (dla osoby, w której wszystkich posiłkach warzywa i owoce stanowiły co najmniej połowę).

Wskaźnik powstaje na podstawie odpowiedzi na dwa pytania: Czy warzywa i owoce były obecne we wszystkich posiłkach? Czy warzywa i owoce stanowiły co najmniej połowę spożywanej żywności?

Jego poziom możemy śledzić na specjalnej stronie WczorajNaTalerzu.pl

Badanie zrealizowano w dniach 4-9 listopada 2022 r., na reprezentatywnej próbie 1015 Polaków w wieku 15 lat i więcej. Wywiady bezpośrednie w domach respondentów (CAPI).

Kantar pyta respondentów o częstotliwość spożywania 21 gatunków owoców i warzyw w ostatnim tygodniu i o spożywanie warzyw, owoców i ich przetworów podczas poszczególnych posiłków w dniu poprzedzającym badanie.

Czytaj też: Analiza: Nastroje konsumenckie coraz gorsze. Szykują się drogie święta?

Źródło:grupyogrodnicze.pl/fot.Pixabay

swiatrolnika.info 2023