O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

Informacje

14-09-2020

Autor: Piotr Woźniak

Piątka dla zwierząt – Analiza skutków dla rolnictwa i hodowli. Tylko u nas

Piątka dla zwierząt

We wtorek prezes PiS Jarosław Kaczyński oświadczył, że w Polsce trzeba wprowadzić nowy porządek prawny dotyczący ochrony zwierząt. Projekt, który został w ubiegły piątek złożony w Sejmie przez posłów PiS zakłada m.in. zakaz hodowli zwierząt futerkowych, ubój rytualny tylko na potrzeby krajowe, kontrolę społeczną ochrony zwierząt, bezpieczne schroniska. Piątka dla zwierząt, czyli projekt zmian ustawy o ochronie zwierząt, nie został poparty żadnymi naukowymi, ekonomicznymi czy społeczno-gospodarczymi korzyściami wprowadzenia proponowanych zmian. Z wypowiedzi medialnych usłyszeliśmy mnóstwo odniesień do subiektywnych uczuć, moralności oraz "dobroci serca", dlatego redakcja swiatarolnika.info sprowadza dyskusję do poziomu faktów. Sprawdzamy skutki wprowadzania zmian w poszczególnych artykułach.

Piątka dla zwierząt – Całkowity zakaz hodowli zwierząt na futra który ma wejść już za 12 miesięcy:

lokalizacja w projekcie: Art. 12 ust. 4c

Co to oznacza?

  • tworzymy bezprecedensową sytuację, w której w przyszłości, ze względów ideologicznych, zakazać będzie można każdej produkcji.
  • Wyrażenie poparcia ustawy to zaledwie początek ograniczania kolejnych sektorów produkcji zwierzęcej - tak jak stało się to w Holandii. Najpierw zakazano hodowli zwierząt na futra, teraz zmusza się rolników do ograniczenia całej produkcji zwierzęcej o 50%!
  • wzrost kosztów uboju, który przełoży się na spadek cen żywca oraz wzrost cen przetworów mięsnych w sklepach
   Zwierzęta futerkowe zjadają uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego. Jeśli zlikwidujemy fermy zwierząt futerkowych, odpady będą musiały być utylizowane konwencjonalnie (spalone) w niemieckich spalarniach (Niemcy stworzyły oligopol na polskim rynku utylizacyjnym!), a koszty utylizacji zostaną przerzucone na rolników i konsumentów.
  • hodowcy zwierząt futerkowych zostaną z miliardowymi kredytami (około 3 mld PLN) pod zastaw ziemi, domów; staną się bankrutami z dnia na dzień.
  • hodowcy zwierząt futerkowych zostaną z bezużyteczną infrastrukturą, której nie da się wykorzystać do żadnej innej produkcji wartą około 10 mld złotych.
  • hodowcom nie gwarantuje się odszkodowań, które pozwoliłyby zatrzymać w ich rękach polską ziemię, która w przypadku bankructwa trafi w ręce banków.

piątka dla zwierząt kredyty

Piątka dla zwierząt – Zakaz uboju religijnego na eksport, który ma wejść już za 12 miesięcy:

lokalizacja w projekcie: Art. 34 ust. 7 pkt.

Co to oznacza?

 • drastyczny spadek cen żywca wołowego oraz drobiowego

aż 30% wołowiny eksportowanej z Polski, to mięso pochodzące z uboju rytualnego
ponad 40% mięsa drobiowego eksportowanego z Polski, to mięso pochodzące z uboju rytualnego
Utratę tych rynków zbyt, szybko wykorzystują producenci z innych państw!

 • brak rentowności produkcji zarówno po stronie rolników jak i zakładów ubojowych i przetwórstwa.

Piątka dla zwierząt – Drastyczne zwiększenie uprawnień organizacji antyhodowlanych

Co to oznacza?

 • samozwańczy inspektorzy “ds. ochrony” zwierząt będą mogli, bez Waszej zgody i pomimo sprzeciwu wchodzić na Wasze gospodarstwa, do Waszych domów i odbierać Wasze zwierzęta!
  lokalizacja w projekcie: art.7 ust. 3a

  Zamiast wzmacniać organy państwowe, zatrudniające kompetentnych do oceny zdrowia i dobrostanu zwierząt, obiektywnych inspektorów, uprawnia się do tego pseudoinspektorów!
 • na żądanie organizacji antyhodowlanych Inspekcja Weterynaryjna ma obowiązek zgodzić się  na udział pseudoinspektorów w każdej kontroli wykonywanej przez Inspekcję Weterynaryjną.
  W przypadku w którym np. Powiatowy Lekarzy Weterynarii nie będzie uważał za właściwe zapewnienie działaczom organizacji pozarządowej udziału we wszystkich czynnościach kontrolnych – będzie podlegał karze grzywny
  lokalizacja w projekcie: art. 34a ust. 3a

 • na podstawie projektu dokonuje się wyłączenia rolników regulacji dotyczących zapisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, której zapisy mówią o maksymalnej ilości dni rutynowych kontroli w ciągu roku, wszystkich organów państwowych
  ...można nas będzie kontrolować nawet codziennie!

lokalizacja w projekcie: artykuł 34a wykreśla się ust. 5

 piątka dla zwierząt organizacje

 • przedstawiciele organizacji antyhodowlanych mogą uczestniczyć w postępowaniu administracyjnym na prawach strony!

  Powoduje to zrównanie uprawnień organizacji pozarządowych z uprawnieniami Głównego Lekarza Weterynarii – bez nałożenia na organizacje żadnych obowiązków i odpowiedzialności.

Organizacje „mogą” ale nic nie „muszą” i mogą przeciągać postępowania administracyjne w

przedmiocie czasowego odebrania zwierząt zaskarżając np. decyzje o odmowie czasowego odebrania zwierząt – aż do NSA , a w tym czasie zwierzę przetrzymywać.
lokalizacja w projekcie: artykuł 34e i 34f

 • organizacje antyhodowlane będą mogły wytaczać powództwa w “celu ochrony zwierząt”.

Zapewne najczęściej pozywane przez organizacje pozarządowe będą gminy – z tytułu zastrzeżeń organizacji co do zapewnienia przez gminy zwierzętom odpowiedniej opieki. Możliwość pozywania na drodze cywilnej (odszkodowania) przez organizacje pozarządowe może zdestabilizować budżety mniejszych gmin, może stać się też, w którymś momencie problemem dla skarbu Państwa. Mogą także być pozywane osoby prywatne, zakłady przetwórstwa, hodowcy.

lokalizacja w projekcie: artykuł 634a

Piątka dla zwierząt – Utrzymywanie zwierząt gospodarskich wyłącznie z dostępem do “pomieszczeń”.

Rozszerzenie kwestii dot. tego co jest traktowane jako znęcanie się nad zwierzęciem o punkt: „niezapewnienie pomieszczenia chroniącego przed warunkami atmosferycznymi"

Co to oznacza?

 • Karanie hodowców i producentów np. bydła mięsnego, konika polskiego które przez okrągły rok nie wymagają utrzymania alkierzowego

lokalizacja w projekcie: artykuł 6 ust 2 pkt 10

Czytaj także: Piątka dla Zwierząt PiS pod ostrzałem! Kolejna organizacja miażdży projekt

swiatrolnika.info 2023