O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

Informacje

30-01-2021

Autor: Monika Faber

Paszportyzacja żywności, czyli koniec tajemnic dla konsumentów?

Paszportyzacja żywności

Żywność bez tajemnic – pełna informacja dla konsumentów – to cel jaki stawia sobie paszportyzacja żywności. Już wkrótce rusza pilotaż w odniesieniu do rynków: ziemniaka, wołowiny i wieprzowiny. Projekt paszportyzacji polskiej żywności wpisuje się w międzynarodowe trendy, w ogólnoświatowe trendy. Chcemy, aby konsument miał zapewnioną wiarygodną informację o żywności na każdym etapie produkcji. Aby doskonale zdawał sobie sprawę z tego skąd pochodzi żywność, jakim procesom przetwórczym została poddana, a także, gdzie była składowana i w końcu jak trafiła na półkę sklepową – podkreślił minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda przedstawiając projekt.

Paszportyzacja żywności – list intencyjny podpisany

Uroczystość podpisania listu intencyjnego na rzecz realizacji projektu Paszportyzacja Polskiej Żywności jest niezbędnym etapem do wdrożenia pilotaży dla rynku ziemniaka, rynku wołowiny oraz rynku wieprzowiny.

List podpisali: pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw GovTech, KPRM Justyna Orłowska, minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda, zastępca dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Wojciech Kędzia, główny lekarz weterynarii Bogdan Konopka, zastępca głównego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych Magdalena Świderska, główny inspektor ochrony roślin i nasiennictwa Andrzej Chodkowski, prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Halina Szymańska, główny inspektor sanitarny Krzysztof Saczka, główny inspektor transportu drogowego Alvin Gajadhur.

Paszportyzacja żywności, czyli zwiększenie wiarygodności, przejrzystości i pewności informacji o pochodzeniu żywności

Idea „Od pola do stołu” ma wiele kontekstów. Jednym z nich jest budowa cyfrowego systemu gwarantującego efektywne śledzenie i identyfikowanie informacji o produktach rolno-spożywczych w łańcuchu dostaw. Funkcjonalności projektowanego systemu umożliwią rejestrowanie i walidowanie transakcji w procesach produkcji i dystrybucji żywności, co istotnie przyczyni się do zwiększenia wiarygodności, przejrzystości i pewności informacji o jej pochodzeniu.

Cieszy mnie fakt, że konsumenci coraz bardziej świadomie wybierają produkty i coraz częściej wybierają te produkty, które są bardzo dobre, choć wysoka jakość podnosi ich cenę – dodał minister Grzegorz Puda.

Mamy bardzo dobry sektor rolny i bardzo dobry sektor cyfryzacji. Teraz łączą się te dwa światy, abyśmy wiedzieli „Od pola do stołu” co się dzieje z żywnością. Jako konsumenci jesteśmy teraz bardzo wymagający. Już nie chcemy tylko smacznej żywności, ale przede wszystkim zdrowej, naturalnej i wysokiej jakości – podkreśliła pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw GovTech Justyna Orłowska.

Paszportyzacja żywności zainicjowana w MRiRW

Prace nad projektem roboczo nazwanym Paszportyzacja Polskiej Żywności” zainicjowane zostały przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa oraz GovTech Polska w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Interesariuszami tego przedsięwzięcia są uczestnicy łańcucha dostaw żywności, w tym zrzeszenia i związki sektora rolno-spożywczego, jednostki naukowo-badawcze, a także instytucje administracji publicznej odpowiedzialne za kontrolę bezpieczeństwa i jakości żywności, tj.: Główny Inspektorat Weterynarii, Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Główny Inspektorat Sanitarny oraz Główny Inspektorat Transportu Drogowego.paszportyzacja zywnosci 2

Paszportyzacja żywności, czyli przejrzystość w łańcuchach dostaw żywności i przeciwdziałanie jej fałszowaniu

Do głównych przyczyn zapotrzebowania na wdrożenie systemu monitorującego śledzenie informacji o produktach żywnościowych w Polsce zaliczyć można:

• rosnące zapotrzebowanie na szybko i łatwo dostępne informacje o produkcie żywnościowym, w tym pochodzenie, przetwarzanie i drodze od producenta do konsumenta,
• spadające zaufanie do finalnego produktu żywnościowego,
• malejącą przejrzystość w łańcuchach dostaw żywności,
• rosnącą liczbę podmiotów zaangażowanych w łańcuchy dostaw,
• pojawiające się przypadki zanieczyszczeń i skażenia żywności,
• wysokie koszty i nieskuteczność systemów opartych na papierowych zapisach i tradycyjnych rozwiązaniach IT,
• wysoką podatność na błędy, oszustwa i korupcję,
• wielość konkurencyjnych organizacji wydających certyfikaty i związane z tym ryzyko nadużyć.

Czytaj także: Pseudoekologiczny marketing! Kontrola stron internetowych wykazała plagę fejków

Paszportyzacja żywności, czyli wyjście naprzeciw oczekiwaniom konsumentów

Budowa systemu jest odpowiedzią na rosnące oczekiwania konsumentów w odniesieniu do dostępu do informacji o produktach żywnościowych. Wykorzystanie systemów śledzenia oraz identyfikowania produktów staje się koniecznością, gwarantującą polskiemu sektorowi rolno-spożywczemu utrzymanie pozycji liczącego się na świecie dostawcy żywności.

Pierwszym wydarzeniem, które zapoczątkowało prace nad projektem, była zorganizowana w 2020 roku konferencja, w której wzięło udział około 150 uczestników z kraju i zagranicy, w tym przedstawiciele producentów rolnych, eksperci od marketingu, dostawcy technologii oraz przedstawiciele administracji. Podczas konferencji zaprezentowano koncepcje i możliwość stworzenia lub wykorzystania już istniejących rozwiązań w zakresie identyfikacji żywności.

Prowadzone były także warsztaty z uczestnikami łańcucha dostaw z rynku wołowiny i rynku ziemniaka, a także warsztaty z dostawcami technologii, z instytucjami administracji publicznej, odpowiedzialnej za proces kontroli bezpieczeństwa i jakości żywności oraz pozostałymi interesariuszami projektu.

Wzajemna współpraca przy budowie systemu przyniesie korzyści całemu sektorowi rolno-spożywczemu w naszym kraju, a również służbom i inspekcjom odpowiedzialnym za proces kontroli bezpieczeństwa i jakości żywności.

Polscy uczestnicy łańcucha żywnościowego, w coraz większym stopniu są przekonani o celowości wprowadzania innowacyjnych rozwiązań zmierzających do zwiększenia efektywności pozyskiwania i przepływu informacji o produkcie. Z tego powodu wdrożenie projektu zapewnieni możliwość uzyskania wiarygodnej informacji o żywności na każdym etapie łańcucha dostaw, co jest zgodne z rosnącymi oczekiwaniami konsumentów, którzy poszukują transparentnej informacji o pochodzeniu produktu żywnościowego.

MRiRW/fot. MRiRW

swiatrolnika.info 2023